00:05
7 maj 2021
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Dofinansowanie na przebudowę kanału Raduni

Zamieszczono dnia śr., 2012-07-25 21:41

Pod koniec kwietnia Powiat Gdański otrzymał decyzję o dofinansowaniu przebudowy Kanału Raduni na odcinku od granic Pruszcza Gdańskiego, do jego początku. Umowa na dofinansowanie podpisana zostanie już w lipcu.

Decyzją Ministerstwa Środowiska tj. Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 kwietnia 2012r. Powiat Gdański otrzymał Potwierdzenie w sprawie przyznania
dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Powiat Gdański" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa przebudowa Kanału Raduni na odcinku od granicy miasta Gdańska (km 9+815) do mostu w ulicy Raciborskiego (km 11+573). Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in. poszerzenie i umocnienia brzegów Kanału Raduni, uszczelnienie obwałowania, podwyższenie i poszerzenie korony obwałowania, przebudowa i likwidacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej. Realizacja projektu będzie miała wpływ na zwiększeniebezpieczeństwa powodziowego terenu powiatu gdańskiego przede wszystkim
miasta i gminy Pruszcz Gdański, a także miasta Gdańska. Projekt jest jednym z przedsięwzięć zapewniających realizację celów i założeń programu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015). Podpisanie umowy o dofinansowanie w/w projektu do lipca br. Po podpisaniu dokumentu rozpoczną się prace nad przygotowaniem procedur przetargowych.

 

 

Dodaj komentarz