12:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Podpisanie umowy z wykonawcą ulicy Cisowej w Cedrach Wielkich

Zamieszczono dnia śr., 2012-07-25 21:21

Gmina Cedry Wielkie ma charakter rolniczy, duże natężenie ruchu pojazdów ciężkich i wielkogabarytowych w znaczący sposób przyczynia się do pogorszenia stanu technicznego nawierzchni.Mając na uwadze aspekty ekonomiczno – przyrodnicze, w tym poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie połączeń komunikacyjnych a także poprawę środowiska naturalnego gmina sukcesywnie przystępuje do remontów dróg.

Obecnie najważniejszą inwestycją w gminie z zakresu infrastruktury drogowej jest modernizacja ulicy Cisowej. Dnia 17 kwietnia br. Wójt Gminy Janusz Goliński podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Drogowych EL-DRO z siedzibą w Grudziądzu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowej do węzła Koszwały w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój tzw. „schetynówki”. Całość przedsięwzięcia obejmie wykonanie przebudowy o dł. 277,38 m oraz poszerzenie krawędzi jezdni do szerokości 4,5 m, z uwzględnieniem poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawienie geometrii drogi oraz skrzyżowania i zjazdów. W przetargu uczestniczyło 9 firm, lecz finalnie zwyciężyło Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych EL-DRO, które zrealizuję inwestycję za kwotę 370 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 30% wartości projektu. Prace rozpoczną się 18 kwietnia i zakończą zgodnie z harmonogramem do 31 sierpnia br.

Dodaj komentarz