22:06
22 czerwiec 2021
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

O środkach przymusu bezpośredniego policji

Zamieszczono dnia śr., 2020-11-25 09:44

W ostatnim czasie w mediach pojawia się mnóstwo informacji związanych z interwencjami policyjnymi, uprawnieniami funkcjonariuszy. no to zapraszamy na trzy słowa o tym, co wielu ludzi wręcz elektryzuje. O środkach przymusu bezpośredniego. Co trzeba o nich wiedzieć?    

Środków przymusu bezpośredniego funkcjonariusz może użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków. Zasady tej nie stosuje się, w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby lub zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.

Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości.

Jakie środki przymusu pozostają w dyspozycji policjanta?

 • Siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia;
 • Kajdanki: zakładane na ręce, zakładane na nogi, zespolone;
 • Kaftan bezpieczeństwa;
 • Pas obezwładniający;
 • Siatka obezwładniająca;
 • Kask zabezpieczający;
 • Pałka służbowa;
 • Wodne środki obezwładniające;
 • Pies służbowy;
 • Koń służbowy;
 • Pociski niepenetracyjne;
 • Chemiczne środki obezwładniające w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, granatów łzawiących, innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających;
 • Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 • Cela zabezpieczająca;
 • Izba izolacyjna;
 • Pokój izolacyjny;
 • Kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych;
 • Pojazdy służbowe;
 • Środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe;
 • Środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających.

A link do ustawy, którz to wszystko reguluje jest tu: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000628

info/KPP w Pruszczu Gdańskim

foto/Karolina Łucja Białke