22:06
22 czerwiec 2021
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat gdański: Kolejna inwestycja zakończona

Zamieszczono dnia czw., 2020-11-19 09:50
Powiat gdański zrealizował kolejną inwestycję drogową. Zakończono roboty budowalne związane z przebudową drogi powiatowej nr 2225G w miejscowości Ostrowite w Gminie Suchy Dąb. 
Robotami objęty był odcinek o długości 1,5 km. Koszt całej inwestycji to blisko 2,5 mln złotych. WW ramach zadania wykonana została: nowa, wzmocniona nawierzchnia jezdni; chodnik o długości ok. 500 mb; zatoka autobusowa; progi zwalniające; oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych; pobocza drogowe; profilowanie rowów; montaż balustrad; sztuczna wyspa dzieląca pasy ruchu na wjeździe do miejscowości.
 
info/powiat gdański