05:09
20 Wrzesień 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Muzeum Archeologiczne - zobacz łowców fok

Zamieszczono dnia pon., 2015-03-02 14:51

Polnocna.TV i Strefa Historii.pl, zapraszają na uroczyste otwarcie nowej wystawy czasowej „Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką”, które odbędzie się w czwartek, 5 marca, o godz. 13 w budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26.

Rzucewo od ponad stu lat jest ważnym punktem na mapie archeologicznej południowego Bałtyku. W 1894 roku odkryte zostały ślady osady z późnej epoki kamienia. Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadził Hugo Conwentz – dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku. W latach 1927–1929 prace wykopaliskowe prowadzili profesorowie Józef Kostrzewski i Konrad Jażdżewski. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w 1984 roku wznowiło prace terenowe na osadzie, które prowadzono do 2013 roku. Już w 1930 roku na podstawie odkryć w Rzucewie, wprowadzono do literatury termin KULTURA RZUCEWSKA. Oznacza on zespół zabytków archeologicznych takich jak: naczynia gliniane, narzędzia krzemienne i kamienne, charakterystyczną zabudowę osad, sposób zdobywania pożywienia – typowy dla plemion rybacko-łowieckich żyjących nad Zatoką Gdańską i Pucką oraz Zalewem Wiślanym i Kurońskim.  Wystawa ma na celu pokazanie różnych aspektów życia dawnych łowców: od naczyń glinianych, broni wykonanej z krzemienia i kamienia, obróbki bursztynu po sposoby zdobywania pożywienia. Uzupełnieniem ekspozycji są rekonstrukcje narzędzi krzemiennych i stroju dawnego łowcy. Celem wystawy jest też pokazanie w jaki sposób neolityczny łowca korzystał z otaczającego go środowiska przyrodniczego. Przygotowane plansze przybliżają Park Kulturowy, który powstał na terenie dawnej osady, gdzie w miejscu dawnych domów i pracowni powstały ich rekonstrukcje. Odwiedzając wystawę o rzucewskiej osadzie warto pamiętać słowa brytyjskiego archeologa J.D.Clarka „Jednym z głównych uroków prehistorii jest jej przydatność do studiowania wzajemnego oddziaływania społeczeństwa i otaczającej je przyrody w ciągu długich okresów czasu”. Przeprowadzone badania archeologiczne w Rzucewie pozwoliły na poznanie relacji środowisko a człowiek w epoce kamienia. Zapraszamy zatem do świata łowców i rybaków z epoki kamienia 

Kurator: Danuta Król Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26

Wystawa czasowa: 5 marca 2015 -€“ 30 czerwca 2015
Wstęp na wystawę w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania Muzeum