00:10
27 Październik 2020
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Podsumowanie funkcjonowania parkingów nadmorskich w 2020 roku

Zamieszczono dnia czw., 2020-09-03 14:45

Z końcem sierpnia Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zakończył pobieranie opłat na parkingach nadmorskich, zlokalizowanych w pobliżu kąpielisk w Brzeźnie i Jelitkowie. W miesiącach wakacyjnych skorzystało z nich w sumie blisko 32 tys. kierowców, o 1,5 tys. więcej niż w ubiegłym roku.
W 2020 roku, podobnie jak w poprzednim, w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajdowały się trzy parkingi nadmorskie, które funkcjonowały w lipcu oraz sierpniu. Zlokalizowane one były w Brzeźnie przy ul. Czarny Dwór, w Jelitkowie przy ul. Błękitnej oraz przy ul. Kaplicznej. Tak jak w 2019 roku opłata za postój na jednym z parkingów nadmorskich obsługiwanych przez GZDiZ wynosiła 10 zł za każdorazowy wjazd.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie zniechęciła gdańszczan oraz turystów do korzystania z kąpielisk i pozostawiania aut na parkingach nadmorskich. W porównaniu z ubiegłym rokiem było ich o 1,5 tysiąca więcej. Zauważalnie więcej aut parkowało w Brzeźnie oraz Jelitkowie w sierpniu. Duży wpływ miała na to z pewnością lepsza pogoda, jaką mogliśmy cieszyć się nad morzem w drugiej połowie tegorocznych wakacji.

Dni z najwyższą frekwencją na parkingach nadmorskich przypadły na pierwsze weekendy lipca i sierpnia. W niedzielę 5 lipca było to w sumie 996 aut, a w niedzielę 2 sierpnia 1076 pojazdów. Z kolei największe „pustki” na parkingach odnotowano 16 lipca, kiedy zaparkowało na nich w sumie 107 samochodów oraz 31 sierpnia. Wówczas na postój zdecydowało się 90 kierowców.

Przychód, jaki uzyskano z funkcjonowania trzech parkingów nadmorskich wyniósł w 2020 roku 317 030 zł brutto (257 748 netto) i jest wyższy o 15 tys. zł od kwoty zebranej w ubiegłym roku. Połowa tych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z codzienną obsługą, czyli wynagrodzeniem pracowników, zużyciem energii elektrycznej, sprzątaniem terenu parkingów i obsługą przenośnych toalet. Ponadto z przychodów finansowany był monitoring, serwis kas fiskalnych i konwój gotówki.

W dalszym ciągu najchętniej kierowcy za postój na parkingach nadmorskich płacili gotówką. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła jednak liczba osób, które decydowały się na płatność za pomocą karty. O ile w 2019 roku było to 13% ogólnej liczby płatności, to w 2020 roku ten odsetek wzrósł do 25%.
W trakcie wakacji funkcjonował w Gdańsku jeszcze jeden parking nadmorski – przy ul. Nowotnej na Stogach. Tak jak w ubiegłym roku jego operatorem była Fundacja Społecznie Bezpieczni, która zysk z parkingu przeznacza na swoją działalność jaką jest niesienie pomocy osobom społecznie wykluczonym, bezdomnym i niepełnosprawnym. W 2020 roku dochód parkingu na Stogach przyniósł Fundacji 100 tys. zł. Za te pieniądze ma ona w planach wyremontowanie i wyposażenie kuchni dla osób potrzebujących, która ma powstać przy ul. Floriańskiej w Nowym Porcie.

Info/Red.