16:06
6 czerwiec 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Miasto Gdańsk: sytuacja na rynku pracy i firm

Zamieszczono dnia ndz., 2020-04-05 07:20

Piotr Borawski zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. – Obserwujemy już pierwsze sygnały zmian na rynku pracy. O kilka procent zwiększyła się liczba wniosków o rejestrację bezrobotnych. Mamy także pierwsze zgłoszenie zamiaru dokonania zwolnień  grupowych – mówił Piotr Borawski.

Zastępca prezydenta Gdańska przypomniał również o możliwości uzyskania pomocy, która jest realizowana przez Gdański Urząd Pracy. Od wtorku, 2 kwietnia gdańscy przedsiębiorcy, dotknięci ekonomicznymi skutkami koronawirusa mogą ubiegać się w Gdańskim Urzędzie Pracy o wsparcie przewidziane tzw. tarczą antykryzysową. Na początku uruchomiony został nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Jej wysokość wynosi do 5 000 zł i może mieć charakter bezzwrotny po spełnieniu wszystkich wymogów. Z rozwiązania zaproponowanego w ramach tarczy skorzystał już pierwszy gdański mikroprzedsiębiorca. Środki finansowe w kwocie 5 000 zł wpłacone na jego konto zostały już 3 kwietnia, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

info: Miasto Gdańsk