22:07
11 lipiec 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Propozycje pomocy dla przedsiębiorców w gminie Kolbudy

Zamieszczono dnia śr., 2020-03-25 10:14

Sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 zaczyna dotykać niemal wszystkich sfer naszego życia. Wprowadzane zakazy, ograniczenia, a także spadek popytu na wiele dóbr i usług w szczególnie trudnej sytuacji stawiają przedsiębiorców. Wymuszone przestoje w produkcji czy przerwy w sprzedaży sprawiają, że wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Aby uchronić podmioty gospodarcze przed koniecznością zawieszenia lub zamknięcia działalności również Gmina Kolbudy umożliwia, w szczególnie trudnych przypadkach, skorzystanie z odroczeń i częściowych umorzeń opłat lokalnych.

Rada Ministrów ogłosiła już pakiet osłonowy dla przedsiębiorców i pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które umożliwią podmiotom gospodarczym odroczenie części płatności, a także pomogą w wypłacie wynagrodzeń pracownikom. Wprowadzane zmiany mają pomóc firmom w odzyskaniu finansowej równowagi i uchronić przed upadkiem. W obliczu radykalnego spadku dochodów w rozmaitych branżach potrzebne jest wsparcie z wielu stron.

Również władze samorządowe - w tym Gmina Kolbudy - proponują przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat lokalnych.

Umotywowany wniosek należy złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kolbudy.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, których podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie mogą liczyć na:

- odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości

- rozłożenia zapłaty podatku od nieruchomości na raty

- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości

- umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty płatności opłaty za użytkowanie wieczyste.

Każdy złożony wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wobec powszechnego kryzysu wywołanego epidemią, Wójt Gminy Kolbudy apeluje również do właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, dla których obecna sytuacja ma negatywny wpływ na przychody z działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości składania wniosków o odroczenie płatności opłat lokalnych udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Kolbudy tel. (58) 691 05 57

winfo/foto/www.kobludy.pl