17:09
30 Wrzesień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: Drogowe przygotowanie do zimy

Zamieszczono dnia pt., 2019-12-13 11:06

Zima za pasem. Jak wygląda przygotowanie do niej dróg w Gmienie Cedry Wielkie? Na terenie gminy znajdują się 4 rodzaje dróg publicznych:

1. Droga krajowa o dł. 8,663 km; S7 – 3,770 km , administrowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk Oliwa ul. Subisława 5,. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na tych drogach odbywa się wg I standardu czyli: jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadu śniegu: śnieg luźny może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

2. Droga wojewódzka - droga DW 227 Trutnowy - Cedry Małe dł. 9,1 km, administrowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zimowe utrzymanie drogi odbywa się wg IV standardu czyli: jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarządcę drogi, śnieg luźny może zalegać do 8 godz, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. Zimowe utrzymanie wykonuje Waldemar Kępka Usługi Transportowe, 83-010 Jagatowo, ul. Południowa 16 tel.kom.664 163 247. Przedstawiciel Właściciela p. Waldemar Kępka tel.kom.507 032 287.

3. Drogi powiatowe - droga 2231G dł. trasy 8,1 km, długość do posypywania 2,0 km Cedry Wielkie - Leszkowy, droga 2232G dł. trasy 3,5km, posypywanie 0,4 km Koszwały - Trutnowy, droga 2233 G dł. trasy 5,5 km, posypywanie 1,0 km - Stanisławowo - Cedry Wielkie, droga 2248G dł. trasy 5,5 km, posypywanie 1,5 km Wocławy - Trutnowy, droga 2235G dł.trasy 3,5 km, posypywanie 2,0 km Cedry Małe - Świbno, droga 2236 G dł. trasy 5,9 km, Przejazdowo-Koszwały, droga 2238G dł.trasy 9,4 km, posypywanie 3,5 km Wiślinka - Trzcinisko - Błotnik, droga 2239G dł. trasy 7,0 km, posypywanie 1,0 km Błotnik - Kiezmark - Leszkowy., droga 2226G dł. Trasy 16,9 km, posypywanie 4,2 km Pszczółki Długie Pole, droga 2230G dł. Trasy 3,1 km, posypywanie 0,4 km Trutnowy Osice Administrowane przez Starostwo Powiatowe. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi odbywa się wg V standardu czyli: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, ustalonych przez zarządcę drogi, śnieg luźny może zalegać do 16 godz., dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest Jerzy Świs - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego tel. 58 773-12-23 a koordynatorem prac - Dariusz Parzymies tel. (58) 773-12-24. Wykonawca „B&U Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska”.

4. Drogi gminne - których jest 427km w tym 16,8 km drogi ulepszone masą bitumiczną (asfalt), 97,2 km drogi utwardzone masą betonową (płyty), 0,9 km drogi ulepszone brukowcem (bruk), 22,6 km drogi ulepszone żużlem i 308,2 km drogi gruntowe, administrowane przez Urząd Gminy. Odśnieżanie odbywa się wg VI standardu czyli: jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Odśnieżaniem objęte jest 74 km dróg gminnych w tym 52 km są to drogi , które mają status drogi gminnej oraz 22 km drogi wewnętrzne i osiedlowe. Odpowiedzialny Wójt Gminy, koordynatorem akcji odśnieżania jest insp. Jan Borowiec tel. (58) 683-61-64,wew. 45

Wykonawcami są:

  1. „PPHU BE-KA Beata Pękala ul. Szymanowskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański – rejon I tj. Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, Koszwały - Wocławy dł. Trasy 7,8 km, posypywanie 1,0 km:, Stanisławowo dł. Trasy 2,5 km, posypywanie 0,5 km:, Trutnowy dł. Trasy 3,8 km posypywanie 2,2 km:, Miłocin 1,3 km posypywanie 0,00 km:, Koszwały dł. Trasy 17,4 km posypywanie 6,5 km.
  2. Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Gwizdała – rejon II tj. Cedry Małe, Trzcinisko. Kiezmark, Błotnik - Cedry Małe dł. Trasy 4,8 , posypywanie 0,5 km:, Trzcinisko 20,8 km, posypywanie 0,00 km:, Kiezmark dł. Trasy 4,7 km, posypywanie 0,7 km:, Błotnik dł. Trasy 6,00 km posypywanie 0,9 km.
  3. „Pomerania” Anna Gurda , ul. Obrońców Westerplate 9/11, 83-000 Pruszcz Gdański  - rejon III tj. Cedry Wielkie, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice - Cedry Wielkie dł. Trasy 13,0 km, posypywanie 2,5 km:, Leszkowy 2,3 km, posypywanie 0,00km:, Dłudie Pole dł. Trasy 3,2 km, posypywanie 1,2 km:, Giemlice 2,2 km , posypywanie 0,00 km.
  4. info/foto: www.cedry-wielkie.pl
  5.  
  6.