21:07
6 lipiec 2020
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Pruszcz Gdański: Złapią przestępcę, znajdą dom kotu

Zamieszczono dnia pon., 2019-11-18 10:01

Kontrole środowiskowe i porządkowe, wyłapywanie bezpańskich zwierząt, zabezpieczanie gminnych imprez, wspieranie innych służb mundurowych, prowadzenie akcji edukacyjnych i profilaktycznych – strażnicy Gminy Pruszcz Gdański mają pełne ręce roboty. Poza ustawowymi zadaniami, interweniują w różnych, czasami nietypowych sprawach.

Zimowe miesiące roku upływają Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański pod znakiem kontroli urządzeń grzewczych.
– Chociaż bardzo często stwierdzamy używanie opału o niskiej jakości, co powoduje, między innymi, spore zadymienie, możemy mieszkańców jedynie uczulać, bo na terenie województwa pomorskiego jest on dopuszczony. Mandaty wystawiamy w przypadku palenia śmieciami – wyjaśnia komendant Tomasz Grabowski.

- Właśnie finalizujemy podpisanie umowy z centralnym laboratorium pomiarowo – badawczym, która dotyczy pobierania próbek z pieców. Umożliwi nam to bezsporną weryfikację, czy w domu pali się śmieciami, czy nie.

Z kolei dzikie wysypiska to problem całoroczny. To strażnicy gminni pomagają w ich likwidacji, a przy okazji też szukają sprawcy.
- Zwyczajnie grzebiemy w śmieciach – przyznaje komendant. – Czasami znajdziemy zeszyty szkolne dzieci, listy rodzinne, czasami rachunki czy umowy. I w ten sposób docieramy do sprawcy. Zdarza się tak, że kiedy zaczynamy rozpytywać ludzi w okolicy, śmieci „cudownie” same znikają. Korzystając z okazji chciałbym również zwrócić uwagę na problem danych osobowych, które można znaleźć w podrzucanych śmieciach. Wiele słyszy się o sytuacjach, kiedy ktoś wykorzystuje dane osobowe w celu wzięcia pożyczki. Osoba poszkodowana zwykle dowiaduje się o fakcie, dopiero gdy zaczyna interesować się nią komornik.

Mimo że każde gospodarstwo domowe powinno mieć złożoną tzw. deklarację na wywóz odpadów, a firma podpisaną odrębną umowę na wywóz odpadów, niektórzy, najczęściej nocą, wywożą śmieci do lasu, w okolice mało uczęszczanych dróg (wrzucają do rowów) i na prywatne pola uprawne.
- Pamiętajmy, że w przypadku gospodarstw domowych te same śmieci, zamiast wyrzucać do rowów, można wywieść do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie, gdzie zostaną przyjęte bez dodatkowych opłat – przypomina komendant.

Kiedy potrącimy dzikie zwierzę, to właśnie strażnicy gminni przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Ranne zwierzęta trafiają do lecznicy, a martwe są przekazywane specjalistycznej firmie, która ma z gminą podpisaną umowę na ich neutralizację.
- Należy również pamiętać, że niezależnie od tego, czy w wyniku potrącenia zwierzę zginęło czy pozostaje ranne, powinniśmy zgłosić ten fakt straży gminnej lub policji – mówi T. Grabowski. - Po pierwsze, jeśli poszkodowane zwierzę zajmuje pas ruchu, stanowi duże zagrożenie dla innych kierowców. Po drugie, jeśli jest ranne i cierpi, powinien się nim zająć lekarz weterynarii. Co jest bardzo ważne, do takiego zachowania obliguje nas prawo. Jeżeli kierowca nie zawiadomi służb, musi liczyć się z ewentualnymi sankcjami karnymi.

Strażnicy wyłapują też bezpańskie psy, które, w przypadku gdy nie znajdzie się właściciel, trafią do schroniska w Tczewie. O wyłapanych psach można przeczytać na stronie internetowej jednostki: sg.pruszczgdanski.pl

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański często jest pierwsza na miejscu zdarzenia, nawet jeśli sprawę kieruje dalej do innych instytucji. Nie tylko robi rozpoznanie, ale też pomaga w dalszych ustaleniach. Tak się dzieje w przypadku nielegalnej wycinki drzew, porzuconych wraków, czy nieprawidłowego parkowania.
Strażnicy wyjeżdżają też do mniej typowych zgłoszeń: rosnącego barszczu Sosnowskiego, rojów pszczół na posesjach, podrzuconych kociaków, niebezpiecznie zwisających kabli, a nawet, by pomów przy odbudowie bocianiego gniazda

Jednak praca straży to nie tylko interwencje.
- Zabezpieczamy imprezy sportowe, kulturalne i wszelkie festyny – opowiada Tomasz Grabowski. – Ponadto, prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Zarówno z dziećmi, jak i rodzicami rozmawiamy o bezpieczeństwie w Internecie i uzależnieniach. Na imprezach wystawiamy nasze miasteczko ruchu drogowego, by dzieci, poprzez zabawę, uczyły się prawidłowych zachowań na jezdni. Dorosłych zapraszamy do symulatora zderzeń i testowania alko-gogli, które pozwalają wczuć się w pijanego kierowcę.

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański to 5 etatów mundurowych: 4 strażników i komendant. Jednostka pełni służbę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00. Numer interwencyjny: 664 430 371.

info/foto: Facebook/Gmina Pruszcz Gdański