22:07
2 lipiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pruszcz Gdański: Dwie ważne inwestycje będą ukończone do końca roku

Zamieszczono dnia ndz., 2019-11-10 09:32

Doświetlenie przejść dla pieszych i budowa „Parku Dębowego” we wschodniej części miasta. Dwie ważne inwestycje, które Miasto Pruszcz Gdański realizuje do końca bieżącego roku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego, Miasto Pruszcz Gdański rozpoczęło realizację zadania w ramach projektu obywatelskiego „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie
przejść dla pieszych.” W ramach projektu doświetlone zostaną wybrane przejścia dla pieszych:
ul. Wojska Polskiego przy kościele, ul. Korzeniowskiego przy placu zabaw, ul. Kasprowicza – dwa przejścia na wysokości placu zabaw, skrzyżowanie ul. Obrońców Pokoju z ul. Cichą, ul. Grunwaldzka przy przystanku Radunica, ul. Raciborskiego naprzeciw CH Victory, skrzyżowanie ul. NSZZ Solidarność z ul. Obrońców Westerplatte. W ramach zadania, przy wymienionych przejściach, zastosowany zostanie systemu dedykowany specjalnie przejściom dla pieszych, ze specjalnymi słupami typu Zebra i oświetleniem przejścia z wykorzystaniem czujek nadążnych. Nowe rozwiązania pozwolą doświetlić pieszego na przejściu i pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku a jego koszt to 165 000 złotych.
Drugą ważną inwestycją która finiszuje na Oś Wschód, to „Park Dębowy”, czyli nowy teren rekreacyjny, wybudowany kosztem 600 000 złotych. W tym roku powstały chodniki, mała architektura i oświetlenie. W przyszłym roku wykonane zostaną nasadzenia. Nowy teren rekreacyjny położony jest niedaleko innego, bardzo popularnego wśród mieszkańców miasta, „Parku Krainy Polodowcowej”.

info/foto: Facebook/ Miasto Pruszcz Gdański