19:07
12 lipiec 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ZUS: Trzynastka już w emerytów i rencistów

Zamieszczono dnia ndz., 2019-05-26 09:20

Blisko 9 mld zł – tyle pieniędzy w sumie trafiło do kieszeni emerytów i rencistów w ramach trzynastej emerytury. Na wypłatę czekają jeszcze tylko osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

W piątek 24 maja „trzynastkę” otrzymali na swoje konta świadczeniobiorcy, u których standardowy termin wypłaty przypada na 25 dzień miesiąca. To jednodniowe wyprzedzenie wynika z tego, że w tym roku 25 maja jest dniem wolnym od pracy. Warto zaznaczyć, że większość, bo aż 70 proc. kwoty została przelana na rachunki bankowe, a jedynie 28 proc. trafiła do odbiorców za pośrednictwem listonosza.

Na wypłatę trzynastej emerytury czeka jeszcze ok. 110 tys. osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dla nich termin płatności „trzynastki” wypada 1 czerwca. Jednak z racji tego, że jest to również dzień wolny od pracy, pieniądze otrzymają w piątek 31 maja. Ostania transza wyniesie w sumie ok. 111 mln. zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy również wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Do przyszłego piątku korespondencja trafi do wszystkich, którym ZUS już wypłacił lub dopiero wypłaci trzynaste świadczenie.

Do „trzynastki” czyli jednorazowego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy klienci ZUS, którzy na 30 kwietnia 2019 r. mieli ustalone prawo do emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

info/ZUS

foto/pixabay