19:05
25 maj 2019
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pomorski ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie w 2018 roku

Zamieszczono dnia ndz., 2019-02-17 08:16

Główna informacja: W wyniku kontroli zwolnień lekarskich w ubiegłym roku w Pomorskiem w 2018 r. obniżono  lub cofnięto świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na kwotę ponad 1,8 mln złotych.

Co roku ZUS przeprowadza kontrolę u ponad 500 tys. osób na zwolnieniach lekarskich. Kiedy może zabrać nam zasiłek i jak się przed tym bronić?

Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS może przyznać rentę – na stałe lub czasowo.

Coraz częściej Zakład uznaje, że możemy się wyleczyć i wysyła chorych na świadczenie rehabilitacyjne. Pobierać je możemy maksymalnie przez 12 miesięcy. Później albo w końcu dostaniemy rentę, albo jako zdrowi wracamy do pracy.

W czasie choroby dostajemy 80 proc. pensji. 70 proc. gdy przebywamy w szpitalu. Pełna pensja – 100 proc. – należy się, gdy zapadliśmy na chorobę zawodową, mieliśmy wypadek przy pracy albo chorujemy w czasie ciąży.

Przez pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie płaci nam pracodawca, gdy chorujemy dłużej, dostajemy już zasiłek chorobowy z ZUS.

 

Wyjątek to osoby po 50. roku życia. Im ZUS wypłaca zasiłek już po 14 dniach zwolnienia.

Gdy zachorujemy, powinniśmy o tym zawiadomić pracodawcę. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailem albo za pośrednictwem koleżanki z pracy.

Jeżeli w ciągu siedmiu dni nie dostarczymy zwolnienia lekarskiego, zasiłek możemy mieć obniżony nawet o 25 proc. Wyższy będziemy dostawać dopiero od dnia przekazania zwolnienia.

mat. prasowy + zdj.