22:07
17 lipiec 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Dwa nowe ogrody kieszonkowe w Gdańsku

Zamieszczono dnia sob., 2018-09-22 20:19

Enklawa wyciszenia, spokoju i beztroski w środku miasta. Miejsce do odpoczynku i naładowania wewnętrznych baterii oraz spotkań z przyjaciółmi i sąsiadami. Oto „oferta” ogrodów kieszonkowych – pocket gardens, których jest w Gdańsku coraz więcej. Do końca listopada pojawią się one w kolejnych lokalizacjach.

Parki kieszonkowe to dostępne publicznie niewielkich rozmiarów tereny zieleni miejskiej. Są istotną częścią zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Pełnią szereg ważnych funkcji dla ekosystemu i stanowią łączniki między terenami zieleni o większej powierzchni. Zmniejszają efekt miejskich wysp ciepła oraz łagodzenie klimatu. Przyczyniają się do cyrkulacji mas powietrza i korzystnie wpływają na gospodarowanie wodami.

Jeszcze w tym roku powstaną dwa nowe ogrody kieszonkowe:

 • Zieleniec u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów we Wrzeszczu

 • Zieleniec u zbiegu ulic Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie

Co pojawi się w ramach planowanych prac?

Zieleniec u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów:

 • elementy drogowe t.j. wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej w obrzeżach betonowych pod ławkami i krzesłami, wykonanie pomostów z drewna syntetycznego,

 • elementy roślinne t.j. wykonanie nasadzeń z situ sinego (307 szt.), traw ozdobnych (975 szt.) i krzewów ozdobnych iglastych (265 szt.) z urządzeniem powierzchni o funkcji małej retencji (nasadzenia situ na kruszywie kamiennym),

 • mała architektura tj. korekta ustawienia ławek i krzeseł (7 szt.), wykonanie  zielonych „ścian” z paneli drewnianych ze skrzynią obsadzoną pnączami (8 szt.), jako osłona miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne.

Powierzchnia terenu objętego  zagospodarowaniem  wynosi ok 970 m2 .

Podstawa  realizacji: Projekt opracowany w październiku 2017 r. przez inż. Joannę Majewską ze Studia Projektowego Krajobraz.

Koszt realizacji: 171 815,35 zł

Zieleniec u zbiegu ulic: Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie:

 • roboty rozbiórkowe (rozebranie murku, schodów, demontaż kosza i 2 ławek oraz nawierzchni z płyt betonowych);

 • prace przygotowawcze dotyczące wymiany podłoża na ziemię żyzną na powierzchni  przeznaczonej  do obsadzenia krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi,

 • nasadzenia krzewów liściastych i iglastych (230 szt.),

 • obsadzenie rabat trawami ozdobnymi 265 m2 i bylinami (168,4 m2), roślinami cebulowymi (100 szt.) i pnączami – 575 szt.

 • nasadzenia wykonane na agrowłókninie, z powierzchnią ściółkowaną warstwą otoczaków,

 • wykonanie alejek o nawierzchni żwirowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, w obrzeżach betonowych – 118,8 m2;

 • wykonanie chodnika i schodów z płyt betonowych 30x30x4 cm (9,30 m2);

 • dostawa i montaż elementów wyposażenia terenu: ławek z oparciem – 6 szt., koszy na śmieci 3 szt.

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wynosi ok 980 m2 .

Podstawa  realizacji: Projekt opracowany w grudniu 2017 r. przez AB PROJEKT Aleksandra Bobkiewicz.

Koszt realizacji: 277 884,53 zł

Łączny koszt inwestycji wyniesie 449 699,88 zł (w tym roczna pielęgnacja zieleni płatna w 2019 r. – 71 113,03 zł).

Warto zaznaczyć, że na etapie opracowywania  dokumentacji  projektowych, przyjęte rozwiązania konsultowane były z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz Gdańskimi Wodami w zakresie wdrażania rozwiązań sprzyjających małej retencji.

Powstanie dwóch ogrodów kieszonkowych nie wyczerpuje planów realizacji kolejnych tego typu obiektów w Gdańsku. Dział Utrzymania Zieleni Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni posiada dokumentacje projektowe na następne tego typu zagospodarowania w różnych lokalizacjach miasta. Będą one tworzone sukcesywnie w kolejnych latach, jednak tempo ich realizacji uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Mieszkańcy Gdańska mogą korzystać już z trzech zieleńców o charakterze ogrodów kieszonkowych, które znajdują się przy ul. Bogusławskiego vis-a-vis Teatru Szekspirowskiego (realizacja w 2018 r.), u zbiegu ulic Dmowskiego oraz ks. Zator-Przytockiego (realizacja w 2018 r. w tym przypadku przy wsparciu środków finansowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny), a także przy ul. Grobla I (realizacja w 2017 r.). Ta ostatnia lokalizacja służy nie tylko mieszkańcom Śródmieścia, ale również uczniom Szkoły Podstawowej nr 50 którzy mają możliwość odbycia tam lekcji, korzystając z ustawionych w tej lokalizacji mebli miejskich i trawnika.

mat. organizatora