17:11
14 Listopad 2018
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Celnicy udaremnili wywóz za granicę cennych znaczków kolekcjonerskich

Zamieszczono dnia pt., 2018-08-17 11:50

W drugiej połowie lipca br. dyspozytor komórki CUDO Gdańsk (Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw) działającej przy Oddziale Celnym „Opłotki" w Gdańsku wytypował do kontroli zgłoszenie wywozowe, przesłane w procedurze uproszczonej, w którym zadeklarowano znaczki kolekcjonerskie.

Jak się okazało skontrolowany towar nie tylko przedstawiał znaczną wartość materialną ale także historyczną, bowiem przedmiotem wywozu były cztery znaczki pocztowe z 1875 roku oraz jeden znaczek w postaci listu przedznaczkowego z datą doręczenia 30 marca 1813 roku – całość o wartości około 170 000,00 zł.

Pomimo tak dużej wartości przesyłki zgłaszający nie dysponował stosownym pozwoleniem na wywóz zabytków.

Mając uzasadnione podejrzenie próby wywozu zabytków, bez obowiązkowego pozwolenia, zwrócono się za pośrednictwem koordynatora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ds. zabytków do Dyrektora Biblioteki Narodowej o opinię w tej sprawie.

Dyrektor Biblioteki Narodowej potwierdził, iż dwa znaczki w wartości po 5000 EUR i list przedznaczkowy o wartości 22 500 EUR stanowią zabytki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, co oznacza, iż niezbędne jest stałe pozwolenie na wywóz, by mogły one opuścić terytorium Polski.

To wyjątkowe okazy kolekcjonerskie stanowiące świadectwo naszej historii. Dla filatelistów takie przedmioty są równie cenne co diamenty. Ze względu jednak na swoje unikatowe walory historyczne, artystyczne i naukowe ich zachowanie leży w interesie Państwa a zadaniem funkcjonariuszy celno-skarbowych jest dopilnować, by nie opuściły one terytorium kraju bez stosownego pozwolenia – wskazuje Barbara Szalińska, Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Ujawnione znaczki nie zdołały przekroczyć granicy, z kolei w stosunku do nadawcy wszczęto postępowanie karne zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Nie wykluczone, że wydane zostanie orzeczenie o przepadku tych wartościowych przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa.

info/foto: www.pomorskie.kas.gov.pl

K.