18:04
15 kwiecień 2021
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Sześć lat zmian na AWFiS Gdańsk

Zamieszczono dnia czw., 2017-01-12 19:27

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku to w ostatnich pięciu latach, najdynamiczniej rozwijająca się, polska uczelnia sportowa. W pierwszych dniach stycznia uczelnia opublikowała króki raport podsumowujący ostatnie sześć lat działalności

 

 

                         

 

 

 

 

 

                       2010                                                                                                     2016

0 uprawnień do nadawania tytułów naukowych                           2 uprawnienia doktorskie i 1 habilitacyjne

Kategoria naukowa C (1 wydział)                                                 Kategoria naukowa B (3 wydziały)

2 wydziały                                                                                      3 wydziały

0 grantów naukowych                                                                    13 – 14 grantów naukowych

7 pkt impactfactor                                                                           80 pkt impactfactor

0 grantów NCN                                                                              5 grantów NCN - rekord Polski

 

- Najlepsze Studenckie Koło Naukowe, prowadzone przez prof. nadz. Dr hab. Ewę Zieman

- Profesor dr hab. Jędrzej Antosiewicz z AWFiS Gdańsk w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych

Inwestycje 2010- 2016:

- Inteligentna marina – Narodowe Centrum Żeglarstwa

- 3 supernowoczesne laboratoria

- Termomodernizacja uczelni i budynku dawnej szkoły

- Kompleksowy remont boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią

-Budowa jedynej w kraju, nowoczesnej hali gimnastycznej

-Budowana Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego

- Całościowa koncepcja urbanistyczna kampusu AWFiS

- Wdrożenie projektu oszczędzania energii w obiektach użyteczności publicznej

Najbliższe plany AWFiS:

- Otwarcie się się uczelni na mieszkańców dzielnicy. Systematyczne likwidowanie barier pomiędzy uczelnią a Oliwą.

- Wkomponowanie w teren uczelni fitboxów i innej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

- Budowa nowej biblioteki w systemie budownictwa energooszczędnego

- 15 milionów rocznie na inwestycje w infrastrukturę.

- Zwiększanie liczby studentów, praca nad zmianą kategorii naukowej na „A”.

(Red) Fot AWFiS