00:05
7 maj 2021
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Rewitalizacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie

Zamieszczono dnia śr., 2012-07-25 21:46

Miesiąc maj przyniósł kolejne fundusze przeznaczone na rozwój gminy Cedry Wielkie. Właśnie w tym miesiącu Wójt Gminy Janusz Goliński podpisał umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie remontów i gruntownej konserwacji zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, wybranego wcześniej do realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „Rybacka Brać Mierzei”.

Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji zbiorników wodnych w miejscowościach: Trzcinisko, Długie Pole (dwa zbiorniki), Miłocin, Koszwały, Giemlice, Cedry Małe (dwa zbiorniki) oraz Cedry Wielkie. Ma ono na celu oczyszczenie i gruntowną konserwację 9 zbiorników wodnych oraz stworzenie przy nich miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy oraz turystów. W zakres prac przewidzianych do wykonania przy gruntownej konserwacji zbiorników wchodzą:

1. uporządkowanie terenu wokół zbiornika,
2. odmulenie dna i skarp zbiornika,
3. remont umocnień stopy skarpy i skarp zbiornika,
4. zagospodarowanie terenu wokół zbiorników.

Po wykonaniu gruntownego oczyszczenia i zabezpieczenia zbiorników zostaną przy nich wybudowane pomosty. Pomosty będą miały na celu umożliwienie korzystania z uroków stawów mieszkańcom i turystom. Zagospodarowane miejsca przy stawach będą służyły celem zorganizowania tam oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów oraz edukacyjnej dla uczniów. Łączna kwota realizacji projektu to blisko 1.100.000,00 zł z czego Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł.

Dodaj komentarz