23:05
6 maj 2021
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

15 Gdańskie Targi Turystyczne - Konferencja Rowerowa

Zamieszczono dnia śr., 2012-07-25 21:14

14 kwietnia 2012 roku w ramach 15 Gdańskich Targów Turystycznych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., odbyła się konferencja rowerowa pt. „Rowerowa Europa – Rowerowa Polska - Rowerowe Pomorze – Rowerowy Gdańsk”.

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń rowerowych, organizacji turystycznych oraz uczestnicy targów, wysłuchali prezentacji dotyczących perspektyw rozwoju turystyki i rekreacji rowerowej jak również możliwości poprawy warunków codziennego, użytkowego korzystania z roweru.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła prezentacja Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Cyklistów dr. Piotra Kuropatwińskiego, który przedstawił między innymi czynniki i sposoby sprzyjające pokojowemu korzystaniu z infrastruktury miejskiej przez kierowców, rowerzystów, pieszych i rolkarzy.

Pani Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych, Joanna Śledzińska zapoznała zebranych z projektem „Rowerem przez Polskę” realizowanym przez PTTK w ramach roku turystyki rowerowej oraz innymi działaniami na rzecz popularyzacji turystyki kolarskiej i rekreacji rowerowej.

Prezentację obrazującą pozycję i miejsce rozwoju ruchu rowerowego w Polsce na tle naszych najbliższych sąsiadów Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji przedstawił Andrzej B. Piotrowicz z Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa, na podstawie doświadczeń pozyskanych w ramach projektu Central Meet Bike realizowanego z funduszy pozastrukturalnych Unii Europejskiej (www.centralmeetbike.eu ) w Gdańsku i Tczewie.
Ważna konkluzja i odpowiedź na pytanie jak zwiększyć udział ruchu rowerowego w naszych miastach i gminach, padła z zaprezentowanego przez niego wywiadu z burmistrzem Monachium - rowerowej stolicy Niemiec. Twierdzi on, że sukces Monachium związany jest nie tylko z inwestowaniem w infrastrukturę rowerową, bez której nie można się oczywiście obejść, ale z promocją korzystania z roweru jako codziennego środka transportu. Monachium dąży do sytuacji, w której każde 3€ wydane na infrastrukturę, wiąże się z wydawaniem 1 € na działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Konferencję zamknęła prezentacja dotycząca trasy Szlaku Żelaznej Kurtyny (EuroVelo 13) będącego częścią transeuropejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Trasa ICT- EV-13 przebiegać będzie wzdłuż linii historycznego podziału Europy narzuconego przez komunizm. Ideą szlaku jest nie tylko umożliwienie poznania walorów turystyczno-krajoznawczych ale przede wszystkim przybliżenie historii. Nowopowstający szlak, podobnie jak cała sieć EuroVelo, ma służyć nie tylko długodystansowym turystom rowerowym i rowerzystom rekreacyjnym ale głównie mieszkańcom miast i regionów położonych na jego trasie. Jest to zgodne z kierunkami polityki transportowej Komisji Europejskiej, która w nowym okresie programowania będzie wspierać korzystanie z roweru jako przyjaznego środowisku, ważnego elementu systemu transportowego.
Oprócz rozwoju infrastruktury rowerowej zakłada się uruchomienie sieci usług poprawiających dostępność szlaku dla rowerzystów rekreacyjnych i długodystansowych, m.in. „hoteli przyjaznych rowerom”. Zakończenie prac nad tworzeniem sieci szlaków EuroVelo planowane jest na rok 2020.

Konferencję zrealizowano we współpracy Związku Miast i Gmin Morskich, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa oraz projektu Central Meet Bike.

Dodaj komentarz