23:05
6 maj 2021
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Zamieszczono dnia śr., 2012-07-25 21:06

Samorządy w całej Polsce musiały przyjąć Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Ma to związek ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy nakładają na samorządy szereg obowiązków.

Program sporządzony dla gminy Pruszcz Gdański ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do bezdomnych kotów i psów przebywających na terenie gminy, zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w przypadku podejrzenia o okrutne traktowanie lub okrutnych metod chowu lub hodowli, zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych, wymagających całodobowej opieki weterynaryjnej.
Celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli. Program zobowiązuje do zapobiegania wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, m.in. przez intensywną sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach. Gmina będzie mogła finansować usypiania ślepych miotów psów i kotów na wniosek mieszkańca.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański będzie polegać na zapewnieniu odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację psów przekazanych do schroniska, a także ich czipowanie.

Nowością jest wprowadzenie funkcji społecznego opiekuna zwierząt, a w szczególności bezdomnych kotów. Osoba, która będzie chciała pełnić taką funkcję musi złożyć deklarację do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Gmina w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami, może przekazywać domki dla bezdomnych kotów. Warunkiem otrzymania domku jest objęcie funkcji społecznego opiekuna zwierząt oraz wykazanie, że zwierzęta objęte przez niego opieką zostały poddane kastracji lub sterylizacji.
Gmina będzie także prowadzić rejestr właścicieli i posiadanych przez nich psów oraz wprowadzi mechanizmy finansowe w ramach opłaty od posiadania psa, zachęcających właścicieli zwierząt do ich elektronicznego znakowania, polegających na zróżnicowaniu stawek opłat.
Na realizację Programu w budżecie gminy Pruszcz Gdański na rok 2012 zaplanowano 30 tys. zł.

Dodaj komentarz