12:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Rozmowa z Marianem Cichonem, wicestarostą Powiatu Gdańskiego

Zamieszczono dnia śr., 2012-07-25 21:00

- Po ostatnich wyborach do Rady Powiatu Gdańskiego wymieniając priorytety na tę kadencję mówił Pan o poprawie bezpieczeństwa na drogach poprzez lepsze ich utrzymanie, właściwe i coraz lepsze oznakowanie poziome i pionowe, ścinkę poboczy, poprawę parametrów dróg oraz uporządkowanie problemu wód opadowych. Czy zamierzenia te udaje się realizować?

- To jest proces ciągły. Naturalnie z roku na rok staramy się poprawiać wszystkie parametry dróg, bo to w oczywisty sposób przekłada się na poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich. Mam nadzieję, że już w tym roku będą widoczne różnice w poziomie utrzymania bieżącego dróg powiatowych tzn. lepiej będą oznakowane szczególnie niebezpieczne miejsca, poprawimy widoczność dzięki wycięciu porastających przydrożne rowy krzewów i ścince poboczy. Stosunkowo duże pieniądze przeznaczymy na instalowanie barier ochronnych na szczególnie niebezpiecznych odcinkach, a ponadto mam nadzieję, że w wielu miejscach uda się nam już na stałe usunąć występujące po opadach kałuże - temu zagadnieniu poświęcamy bardzo dużo uwagi i wydajemy coraz więcej pieniędzy na budowanie systemów odwadniania dróg. I tak obecnie pracujemy nad trwałym usunięciem wody, która pojawiła się na wyremontowanej w ubiegłym roku drodze Lublewo – Straszyn, a dokładnie przed Bielkowem. Już wiemy, że przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka i zakładamy, że w najbliższych tygodniach ten problem zostanie ostatecznie usunięty. Oczywiście najlepszym i najbardziej trwałym posunięciem byłoby wykonanie w trybie pilnym generalnych remontów wielu naszych dróg, ale z powodu braku środków finansowych nie jest to niestety możliwe.

- Wraz z początkiem wiosny zaczynają przyspieszać procesy inwestycyjne. Czy w bieżącym roku – wzorem ubiegłego – Starostwo Powiatowe będzie realizowało duże inwestycje na terenie gminy Kolbudy?

- Czekamy na pozytywną decyzję Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu nam środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. „schetynówki”, ponieważ ubiegaliśmy się o wsparcie finansowe planowanej przebudowy drogi powiatowej Czapielsk - Domachowo i obecnie nasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W tym roku zaczęlibyśmy remont od drogi wojewódzkiej i posuwalibyśmy się w stronę miejscowości Buszkowy. Wykonanie przebudowy - a na sporym odcinku budowy drogi, aż do Domachowa - planujemy w okresie dwóch lub trzech lat. Należy tu dodać, że ta inwestycja jest możliwa wyłącznie dzięki Wójtowi i Radzie Gminy Kolbudy - za co jestem niezmiernie wdzięczny - ponieważ prace remontowe będą realizowane także z udziałem środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Kolbudy na ten rok, a wynoszących jedną trzecią wartości całej inwestycji.

- Nie zabraknie jednak z pewnością również inwestycji niewielkich, które jednak z punktu widzenia mieszkańców są bardzo potrzebne.

- Jedną z takich niewielkich inwestycji, także z finansowym wsparciem Gminy Kolbudy, będzie przebudowa parkingu i chodnika przy cmentarzu w Pręgowie i niewielkiego odcinka naszej drogi w centrum Pręgowa. Ponadto planujemy wybudowanie na terenie Gminy Kolbudy wagi do ważenia pojazdów ciężkich, aby ograniczyć niszczenie dróg przez przeładowane pojazdy ciężarowe. Dodatkowo planujemy wykonać, ale to raczej w ramach nieco większych remontów, naprawę zapadającego się odcinka drogi do Pręgowa oraz tzw. przełomów w górnym odcinku ulicy Przemysłowej w Kolbudach, ponieważ znowu stały się one odczuwalne przy przejeżdżaniu przez nie samochodami.

Dodaj komentarz