05:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Będzie kanalizacja w Godziszewie

Zamieszczono dnia ndz., 2021-02-28 08:41
Mieszkańcy Godziszewa mogą się cieszyć. Podpisano umowę dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Podpisy na umowie złożyli burmistrz Skarszew Jacek Pauli i prezes koszalińskiej spółki ARTEX Sławomir Nowosadko, która zrealizuje zadanie.
 
W tym roku zostanie wykonany projekt, a budowa zakończy się do marca 2023 roku - to pierwszy etap robót związanych z wykonaniem kanalizacji w Godziszewie. Na inwestycję gmina Skarszewy pozyskał dofinansowanie unijne – blisko 2 mln złotych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Podpisanie tej umowy po raz kolejny pokazuje, iż działamy konsekwentnie na rzecz budowy kanalizacji i dbania środowisko naturalne w naszych sołectwach. Wcześniej zadbaliśmy o to w Więckowach, dziś w Godziszewie, a już za kilka dni podpiszemy podobną umowę dotycząca Bączka, a myślimy też o tego typu inwestycjach w Szczodrowie czy Pogódkach - powiedział burmistrz Skarszew Jacek Pauli.
Przy podpisaniu umowy obecne były radna Anna Latoszewska oraz sołtys Godziewa Edwarda Rekowska, które bardzo zabiegały o tę inwestycję.
- Budowa sieci w znaczącym stopniu zabezpieczy potrzeby mieszkańców czekających na podłączenie do kanalizacji - powiedziała radna Anna Latoszewska.
- Czekaliśmy na to wiele lat i cieszymy się, że pan burmistrz doprowadził do tego, iż ten pierwszy etap prac będzie realizowany– dodała sołtys Edwarda Rekowska.

 

info/foto/fb/skarszewy