07:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Ponad 23,4 tys. przedsiębiorców z Pomorza płaci„Mały ZUS plus”

Zamieszczono dnia śr., 2021-02-10 07:54

Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z „Małego ZUS Plus”. Na Pomorzu jest ich ponad 23,4 tys. Muszą oni pamiętać, aby złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Terminy mijają 10 i 15 lutego.

W całym kraju z „Małego ZUS plus” korzysta ponad 341 tys. osób. Najwięcej zgłosiło się w gdańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ponad 19,6 tys. W oddziale ZUS w Słupsku jest ich blisko 3,8 tys.

Mały ZUS plus to ulgą w opłacaniu składek, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z „Małego ZUS plus” można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą przedsiębiorca musi płacić w pełnej wysokości.
W tym roku przedsiębiorcy, którzy spełnili warunki mogli zgłaszać się do ulgi aż do 1 lutego 2021 r. Co ważne, każdy kto korzysta z „Małego ZUS plus” w 2021 r. musi do 10 lutego lub jeżeli zatrudnia pracowników to do 15 lutego złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. Termin złożenia tych dokumentów może też upłynąć do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca za pierwszy miesiąc, w którym płatnik składek wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. W dokumentach musi znajdować się informacja o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Red.