07:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Czekasz na Tarczę 7.0? Możesz złożyć wniosek o odroczenie płatności składek

Zamieszczono dnia śr., 2021-01-20 08:59

Płatnicy, którzy czekają na przyjęcie przepisów Tarczy Antykryzysowej 7.0, już teraz mogą składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o odroczenie terminu płatności składek za styczeń 2021 r. np. o miesiąc czy dwa.
Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym tzw. Tarczę Antykryzysową 7.0. Przewiduje ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za grudzień i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Po wejściu w życie przepisów będą oni mogli wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Jeśli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek i zostanie podpisana umowa, to nie poniesie żadnych kosztów związanych z przyznaniem ulgi. Uniknie także opłaty prolongacyjnej. Jeżeli przedsiębiorca wcześniej złoży wniosek i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy o odroczenie składek, wówczas w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli umowa o odroczenie została zawarta, to pierwszeństwo w tej sytuacji ma wniosek o zwolnienie z opłacanie składek. Wówczas płatnicy otrzymają informacje o anulowaniu umowy o odroczenie.

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za grudzień lub styczeń w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Wówczas opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie ze składek i opłaci je po terminie, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek. Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.

Red. / Info