12:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Sprawdź, kto od 1 stycznia musi zgłosić umowę o dzieło do ZUS

Zamieszczono dnia śr., 2020-12-30 11:28

Przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS będzie prowadzić ewidencję takich umów.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło dotyczy płatników składek lub osób fizycznych, które zleciły wykonanie dzieła (zawarły z wykonawcą dzieła umowę) po 1 stycznia 2021 r.
Nie muszą informować o zawartych umowach o dzieło podmioty lub jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego), które nie są płatnikami składek, bo nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego. Natomiast osoby fizyczne, które zawarły umowę o dzieło, muszą ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy są zarejestrowane w tam jako płatnik składek czy też nie.
Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy umów zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem oraz zawartych z prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Sposób informowania ZUS o zawieranych umowach cywilnoprawnych będzie bardzo prosty. Podstawowe dane o zawartej umowie można przesłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE), czyli bez wychodzenia z domu. W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz liczby zawartych umów. Służy do tego formularz o nazwie RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Dla każdego wykonawcy wypełnia się oddzielny formularz. W jednym formularzu RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło. Umowę trzeba zgłosić w ciągu 7. dni od jej zawarcia.

Rejestr pozwoli dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło. Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, a także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

Red. / Mat. ZUS