13:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze

Zamieszczono dnia pt., 2020-12-25 18:20

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności podczas korzystania z dróg. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz skupienie swojej uwagi na tym, co dzieje się na jezdni przekłada się wprost na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wielokrotnie już wskazywali na bezpośrednią korelację pomiędzy przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego połączoną ze skupieniem uwagi na tym, co dzieje się na drodze, a zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków.

W okresie przedświątecznym należy jeszcze raz przypomnieć o kilku, wydawałoby się oczywistych zasadach, których przestrzeganie pozwoli wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu podróży.

Niejednokrotnie już wspominaliśmy, jak ważne jest przestrzeganie ograniczeń prędkości i konieczność dostosowania jej do warunków. Wydawałoby się, że jest to już zgrane hasło, powtarzane aż do znudzenia. Jednak, jak można stwierdzić, chociażby przyglądając się przyczynom niektórych zdarzeń drogowych, do ich wystąpienia w dużej mierze przyczyniła się właśnie zbyt szybka jazda. Ograniczenie prędkości jako narzucona norma nie jest to sugestia zarządcy drogi. Limit prędkości ma wskazywać, z jaką maksymalnie prędkością można się poruszać danym odcinkiem jezdni lub w danym obszarze, żeby móc odpowiednio szybko zareagować na zmiany w otoczeniu.

Można tu jako przykład przedstawić strefy ograniczonej prędkości, które są ustanawiane w centrach miast lub na osiedlach mieszkaniowych, gdzie przy dużym ruchu pojazdów jest też skoncentrowany ruch pieszych i rowerzystów, w tym dzieci. Niższa prędkość zawsze daje możliwość szybszego zatrzymania pojazdu lub podjęcia innego manewru, na który mamy też więcej czasu.

Warto przy tym wspomnieć, że stwierdzenie, które jest często używane w kontekście przyczyn zdarzeń drogowych o niedostosowaniu prędkości do warunków, należy interpretować jako nadanie pojazdowi takiej prędkości, która biorąc pod uwagę stan jezdni, warunki atmosferyczne, możliwości pojazdu i stan psychofizyczny kierującego pozwoli na zapanowanie nad pojazdem np. w przypadku konieczności hamowania awaryjnego.

Niezwykle ważne jest zachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego nas samochodu. Bezpieczny odstęp to taki, który w razie potrzeby pozwoli nam na wyhamowanie lub inną reakcję na gwałtowną zmianę w otoczeniu.

Na przyczyny zdarzeń drogowych składa się często wiele czynników. W momencie wystąpienia zagrożenia oddziałują one wspólnie i często dopiero wtedy okazuje się, że nagromadzenie tych czynników lub podjętych decyzji czy też zaniechań w konsekwencji prowadzi do braku możliwości uniknięcia zdarzenia.

Bardzo ważne jest skupienie na tym, co dzieje się wokół nas na drodze. Dotyczy to oczywiście wszystkich użytkowników dróg. Zarówno piesi, rowerzyści czy kierujący samochodami powinni zwracać uwagę na otoczenie i w swoich zamiarach brać pod uwagę to, że nie są sami na drodze.

Można tu przedstawić przykłady o obowiązkach pieszego przed wejściem na jezdnię, o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem w rejonie skrzyżowania czy w wykonywaniu takich manewrów jak wyprzedzanie lub zmiana kierunku jazdy.

Z obserwacji policjantów wynika, że części zdarzeń drogowych można by uniknąć, jeżeli uczestnicy ruchu drogowego wykazaliby się większą wyobraźnią, posiadali lepsze umiejętności w kierowaniu pojazdem lub po prostu zachowali czujność i odpowiednio wcześnie zareagowali.

Policjanci stoją na stanowisku, że planując podróż, warto skupić się na bezpiecznym osiągnięciu jej celu, niż za wszelką cenę dążyć do jak najszybszego pokonania trasy.

Pozorna oszczędność czasu – zwykle jest to najwyżej kilka minut szybciej – powoduje często szereg niebezpiecznych sytuacji na drodze i sprawia, że podróż nie przebiega w sposób bezpieczny i komfortowy dla pasażerów i innych uczestników ruchu.

Pośpiech połączony z brawurą prowadzi często do wystąpienia nerwowych sytuacji i niepotrzebnych napięć pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego a niejednokrotnie kończy się zdarzeniem drogowym.

Mundurowi niezmiennie reagują i będą reagowali na niebezpieczne, niezgodne z przepisami zachowania uczestników ruchu drogowego. Nie może być taryfy ulgowej dla osób, które swoim zachowaniem sprowadzaj niebezpieczeństwo i lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Red.