12:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Będą zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnych

Zamieszczono dnia śr., 2020-12-16 15:48

Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu - zawiera m.in. rozporządzenie dotyczące egzaminów zewnętrznych.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O podpisaniu nowelizacji zawierającej zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka MEN poinformowało w środę na swojej stronie internetowej. Do noweli dołączono dwa załączniki zawierające wymagania egzaminacyjne.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Resort otrzymał ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

 

Po analizie przesłanych do MEN opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:  

W przypadku egzaminu ósmoklasisty:

  1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza,

  2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),

  3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

W przypadku egzaminu maturalnego:

  1. z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,

  2. z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

  3. info/foto: PAP