12:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Czekasz na wsparcie z Tarczy Antykryzysowej 6.0? Możesz złożyć do ZUS wniosek o odroczenie płatności składek

Zamieszczono dnia śr., 2020-12-09 11:14

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad mogą, na podstawie dotychczasowych przepisów, złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o odroczenie terminu płatności.
W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzysowej.

Zakłada ona m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwolnienie z opłacania składek za listopad.
Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów i nie wiedzą, czy mają opłacać składki za listopad czy nie, mogą złożyć do ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Chodzi tu o przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie należności upływa 10 lub 15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, to zgodnie z wcześniejszą edycją Tarczy Antykryzysowej, nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z ulgą.

Propozycja ZUS dotycząca wniosków o odroczenie wynika z tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy z branż, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy, zarówno na etapie prac sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu, nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie przepisów w ostatecznym kształcie.

Wniosek o nazwie RDU można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE)
Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas, zgodnie z projektowanymi przepisami, opłacone składki zostaną zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO). Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.

Red.