12:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie zdrowotne to nie to samo

Zamieszczono dnia pon., 2020-12-07 22:23

Mimo, że nazwy – ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie zdrowotne – brzmią bardzo podobnie, to jednak są to dwa zupełnie odmienne ubezpieczenia. Czym się one różnią?
Upraszczając, można powiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, a ubezpieczenie chorobowe zapewnia świadczenie na czas tego leczenia.
Ubezpieczenie chorobowe jest jednym z ubezpieczeń społecznych. Zapewnia ono prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Natomiast ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach publicznej służby zdrowia - zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Podmiotem odpowiedzialnym za powszechną opiekę zdrowotną jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do świadczeń. Gdy będzie niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek chorobowy. Jeżeli będzie musiał się zająć dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci mu zasiłek opiekuńczy. Świadczenie rehabilitacyjne otrzyma ten, kto jest niezdolny do pracy i wykorzystał już zasiłek chorobowy, ale jest szansa, że tę zdolność odzyska po dalszym leczeniu lub rehabilitacji. Zasiłek macierzyński przysługuje natomiast po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. To właśnie z ubezpieczenia chorobowego finansowane są zasiłki za czas kwarantanny i izolacji oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, jak ma to miejsce w przypadku pracujących na umowę o pracę, albo dobrowolne jak to jest przy umowie zlecenia lub własnej działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z niego świadczeń. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka na to ubezpieczenie wynosi 2,45%.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie podwyższa składki, która wynosi 9%. Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony jako członek rodziny, to powinien przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie. Instrukcja jak to zrobić jest dostępna na stronie www.nfz.gov.pl. Opłacona składka po odpowiednim przeliczeniu zmniejsza podatek dochodowy.

Red.