05:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Nowy limit przychodu dla świadczeń postojowych

Zamieszczono dnia śr., 2020-12-02 14:29

Od 1 grudnia zmienia się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Dotyczy wniosków składanych w grudniu 2020 r., styczniu lub lutym 2021 r. Wynosi on 15.506,79 zł.
W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło) mogą zwracać się świadczenie postojowe.
Przysługuje ono, jeśli w związku z przestojem w następstwie COVID-19, zawarta przed 1 kwietnia 2020 r umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji. Nie można też mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
W przypadku wniosków o postojowe składanych po raz pierwszy, istotnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla wniosków, które uprawnieni złożą w grudniu 2020 r., styczniu lub lutym 2021 r. limit wyniesie 15.506,79 zł.
Świadczenie wynosi 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosi do 1299,99 zł to wsparcie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Postojowe może być wypłacone do trzech razy.

Z wnioskiem o świadczenie trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego (wniosek RSP-C). Jeżeli odmówią oni złożenia wniosku można to zrobić samodzielnie (wniosek RSP-CZ). Żeby otrzymać postojowe po raz kolejny trzeba złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana wcześniej nie poprawiła się. Służy do tego formularz RSP-CK. Wnioski można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Do tej pory ZUS na Pomorzu wypłacił 190 tys. świadczeń postojowych. Ponad 107 tys. z nich to świadczenia wypłacone po raz kolejny. Łączna kwota wsparcia to blisko 371 mln zł.

Info: ZUS