02:09
21 Wrzesień 2020
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Nowy oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Zamieszczono dnia pon., 2015-09-14 09:51
 
Z połączenia istniejącego już Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie i przebudowanej Zagrody Styp-Rekowskich powstał nowy oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
 
W uroczystym otwarciu oddziału udział wziął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 12 września, o godz. 12.00 w Płotowie. 
Niegdyś na terenie dawnej zagrody znajdował się budynek mieszkalny i zabudowania do celów rolniczych – do 2014 roku przetrwał jedynie budynek poinwentarski, który został zaadoptowany do funkcji muzealnych i edukacyjnych. W nowym oddziale muzeum, Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie, znajduje się Izba Zielarki, gdzie prowadzone będą m.in. warsztaty dotyczące ziołolecznictwa, magazyn muzealny, sala audiowizualna i wystawowa oraz pracownie tematyczne. Będą tam organizowane akcje plenerowe np. „kiszenie ogórków w jeziorze Ogórkowym” czy „ścinanie kani”.
Inwestycja pn. „Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie” została zrealizowana w ramach środków PO  RYBY 2007-2013  Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach projektu przygotowano dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wykonano prace remontowo-budowlane budynku poinwentarskiego oraz odwiert i instalację pompy cieplnej, ogrodzono teren, uporządkowano działki, a także dokonano zakupu i instalacji instalacja kolektorów słonecznych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 1,15 mln złotych, z czego blisko 800 tys. zł to dofinansowanie w ramach PO Ryby 2007-2013.