01:09
21 Wrzesień 2020
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Konferencja „Izolacja osób stwarzających zagrożenie – rok po wejściu w życie tzw. ustawy o bestiach”

Zamieszczono dnia pt., 2015-04-24 16:31
Koło Naukowe Prawa Karnego UG oraz Koło Naukowe Kryminologii UG zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. „Izolacja osób stwarzających zagrożenie – rok po wejściu w życie tzw. ustawy o bestiach”, która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2015 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 
Tematyka konferencji koncentruje się wokół ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W założeniu konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest omówienie teoretycznych i praktycznych problemów wynikających z stosowania tzw. ustawy o bestiach. Stąd też organizatorzy zachęcają do zgłaszania wystąpień m.in. z dziedzin prawa karnego, konstytucyjnego, procedury cywilnej, porównawczego, kryminologii, a ponadto psychiatrii, psychologii oraz seksuologii sądowej. Proponujemy skupić się na następujących zagadnieniach:
 
- Kim są tzw. sprawcy niebezpieczni? Problematyka zaburzeń osobowości i zaburzeń preferencji seksualnych. "Unsound mind".
- Postępowanie przed sądem – procedura cywilna w postępowaniu dotyczącym tzw. sprawców niebezpiecznych.
- Rola biegłych w postępowaniu – jak określić wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego określonego w ustawie?
- Nadzór prewencyjny nad osobą stwarzającą zagrożenie.
- Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie; charakter izolacji sprawców niebezpiecznych – konieczna terapia czy druga kara za ten sam czyn?
- Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby umieszczonej w Ośrodku.
- Rola mediów i populizm penalny w pracach legislacyjnych nad ustawą o postępowaniu wobec tzw. sprawców niebezpiecznych.
- Problematyka zgodności ustawy z Konstytucją RP.
- Ustawa krajowa na tle doświadczeń europejskich (np. Niemcy, Norwegia, Szwajcaria).
 
Zainteresowanych uczestnictwem czynnym zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: knpkugkonferencja@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy 22 kwietnia. Do tego czasu poinformujemy także o możliwości zapewnienia noclegu przez organizatorów. Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 30 zł (obejmuje ona materiały konferencyjne, przerwy kawowe).
 
Uczestnictwo bierne nie jest obwarowane żadnymi warunkami. Należy je zgłosić do dnia 6 maja, na adres: knpkugkonferencja@gmail.com, w treści podając imię, nazwisko, nazwę uczelni, kierunek oraz rok studiów.
 
Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie elektronicznej. Szczegóły, wraz z terminem nadsyłania tekstów, zostaną podane później.