17:08
15 Sierpień 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat Gdański w czołówce najlepiej zarządzanych powiatów w Polsce

Zamieszczono dnia wt., 2020-07-07 11:39
Powiat Gdański wzorem gospodarności! W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019, zajął bardzo wysoką, 8 pozycję.
 
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne.
 
- W 2019 roku zajęliśmy 8 pozycję na 314 powiatów w Polsce. W roku 2018 byliśmy na 9 miejscu. Cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepiej zarządzanych powiatów w Polsce – podkreśla Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny.
 

Ranking budowany jest w oparciu o siedem aktualnych, najważniejszych wskaźników ekonomicznych: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

foto/polnocnatv