21:07
3 lipiec 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Wznowiono przyjmowanie wniosków na unijne dotacje na pomorskie żłobki

Zamieszczono dnia wt., 2020-06-02 08:07

Dotacje mają za zadanie wsparcie utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Środki z unijnej dotacji będzie można przeznaczyć m.in. na ich remont, a także zakup mebli i zabawek. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Środki unijne będzie można pozyskać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia (meble i zabawki), pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy budowę placu zabaw.

Wsparcie będzie mogło zostać również przeznaczone na bieżące funkcjonowanie nowej placówki, jak np. pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego personelu, opłat za wyżywienie i pobyt dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie jako uzupełnienie tych działań, sfinansowane mogą być koszty wynagrodzenia oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Konkurs organizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pula środków wynosi ponad 44,4 mln zł. Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł. Ostatecznie konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do grudnia.

Red. / Mat. prasowe