23:06
12 czerwiec 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pruszcz Gdański z kolejnym dofinansowaniem na zakup komputerów do nauki zdalnej

Zamieszczono dnia wt., 2020-06-02 08:03

Pruszcz Gdański otrzymał kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do realizacji przez szkoły kształcenia na odległość, w ramach Konkursu Grantowego organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym razem to kwota 94 999,809 złotych.
 

Konkurs zorganizowany został na podstawie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
- 21 maja 2020 r. Organizator opublikował listę wniosków, które otrzymały grant, gdzie znalazła się także Gmina Miejska Pruszcz Gdański. Pozyskana przez miasto kwota to 94 999,80 zł - mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel - Przyznane środki finansowe w całości pochodzą ze środków europejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przygotowujemy się do podpisania umowy z operatorem projektu.
 

To już drugi zakup sprzętu komputerowego dla szkół mającego wspomóc proces zdalnego nauczania w miejskich placówkach oświatowych. Pierwszy miał miejsce ponad miesiąc temu w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakupiono wówczas 26 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019. Ze sprzętu komputerowego korzystają uczniowie naszych czterech pruszczańskich szkół.

info/Urząd Miasta Pruszcz Gdański

foto/pixabay