20:06
2 czerwiec 2020
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ZUS: Ponad tysiąc pomorskich przedsiębiorców złożyło wniosek o odroczenie płatności składek

Zamieszczono dnia pon., 2020-03-30 10:38
Dotychczas do Oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku wpłynęło 1019 uproszczonych wniosków o odroczenia terminu płatności składek. Możliwość odroczenia oraz zawieszenia lub wydłużenia spłaty już zawartych umów – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.
 
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek. Mogą też wnioskować o zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. Aby wypełnić wniosek wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. Trzeba również zwięźle wyjaśnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy. Wniosek może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.
Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego i stosowania sankcji. Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej formy wsparcia chce skorzystać. Możliwości jest dużo i wszystko wskazuje, że będzie ich jeszcze więcej. Tzw. tarcza antykryzysowa
wprowadzi większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnicy będą też zwolnieni z opłaty prolongacyjnej.
Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.