15:07
10 lipiec 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat gdański: Szkoła Specjalna w Warczu będzie rozbudowywana

Zamieszczono dnia pon., 2020-02-17 17:20

Powiat Gdański zawarł z Gminą Trąbki Wielkie porozumienie na mocy którego dalszej rozbudowie i modernizacji poddana zostanie Szkoła Specjalna w Warczu, której organem prowadzącym jest Powiat Gdański.

- Przygotowania do rozbudowy szkoły poprzedziły wnikliwe rozmowy – mówi Starosta Gdański Stefan Skonieczny. - Inwestycja ruszy po zakończeniu roku szkolnego.

- Po  zakończeniu prac placówka wzbogaci się o 7 izb szkolnych – dodaje wójt Trąbek Wielkich, Błażej Konkol.

info/foto: www.powiat-gdanski.pl