01:09
23 Wrzesień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gdańskie technikum najlepsze w województwie pomorskim

Zamieszczono dnia ndz., 2020-01-12 20:29

Pierwsze miejsce Zespołu Szkół Łączności w województwie pomorskim oraz gdańskie licea z dobrymi pozycjami w skali kraju – to wyniki Rankingu Perspektywy 2020. Jest to już XXII Ranking Liceów i Techników Perspektyw. W tym roku sklasyfikowano półtora tysiąca szkół w naszym kraju.

 - Gdańsk miastem zawodowców! Podkreśla to najnowszy ogólnopolski ranking „Perspektywy”. To ogromny sukces uczniów, rodziców, opiekunów i kadry oraz stwarzającego środowisko uczenia się Wydziału Rozwoju Społecznego. Warto podkreślić, że uczymy do realnego życia, a nie tylko do kolejnego etapu kształcenia. Wyniki techników i liceów w pierwszej 100. w Polsce oraz pierwsze miejsce Zespołu Szkół Łączności w województwie pomorskim to dobry prognostyk na kolejne lata rozwoju oferty edukacyjnej. Gdańsk utwierdza swoją rolę lidera w regionie, a stolica Pomorza służy nie tylko gdańszczankom i gdańszczanom, ale także młodym ludziom z obszaru metropolitalnego – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.

W Rankingu Techników  24 miejsce w skali kraju, a pierwsze w województwie pomorskim, zajęło gdańskie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Łączności. W pierwszej setce szkół znalazło się jeszcze Technikum nr 8 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku ( 54 miejsce). Przy tworzeniu rankingu brane były pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W Rankingu Liceów gdańskie szkoły również znalazły się w pierwszej setce: V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (56 miejsce), III Liceum Ogólnopolskie im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (70 miejsce), a także II Liceum Ogólnokształcące im. Dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku (90 miejsce). W rankingu liceów ogólnokształcących o miejscu szkoły decydowały: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach. W tej kategorii uwzględnione też zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

mat: Miasto Gdańsk, zdj. Miasto Gdańsk