18:09
30 Wrzesień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: Młodzież o przyszłości zawodowej w szkole we Wocławach

Zamieszczono dnia pt., 2019-12-13 11:40

Uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach w ramach współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą oraz z Fundacją Mikroakademia od października bieżącego roku realizują projekt „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”.

W pierwszym etapie uczestnictwa w projekcie odbyła się indywidualna rozmowa wstępna z uczniami prowadzona przez doradcę zawodowego, który na podstawie testów diagnostycznych oraz wywiadu pogłębionego przeprowadził badanie predyspozycji osobowych i zawodowych. Celem badania była identyfikacja potrzeb szkoleniowych każdego uczestnika, jego możliwości w zakresie dalszego doskonalenia i rozwijania kompetencji oraz diagnoza jego umiejętności, predyspozycji, problemów społecznych bądź zawodowych. Analiza wyników umożliwiła opracowanie programu kształcenia dostosowanego do poziomu i wymagań Uczestników.

Uczniowie podzieleni na dwie grupy, w ramach zajęć, będą podnosić kompetencje w obszarze architektury i designu, a także kompetencje ekonomiczne. 9 grudnia odbyły się pierwsze całodniowe warsztaty w Sopockiej Wyższej Szkole. Uczniowie - studenci zgłębiali tajniki wiedzy pod czujnym okiem wykładowców.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl