17:09
30 Wrzesień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Marszałek Województwa Pomorskiego rozdał pulę 222 500 złotych na stypendia

Zamieszczono dnia śr., 2019-12-11 08:25

Stypendia sportowe są przyznawane wybitnie uzdolnionym sportowcom w tym sportowcom z niepełnosprawnościami, w kategoriach junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Łącznie wsparciem finansowym objęto 50 osób.

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na 10 miesięcy (od 1 lutego do 30 listopada 2020 r.). W kategorii młodzieżowca stypendium wynosi 700 złotych miesięcznie (20 stypendiów), w kategorii juniora 350 złotych miesięcznie (15 stypendiów), a w kategorii juniora młodszego 200 złotych miesięcznie (15 stypendiów). Szczegółowe warunki realizacji dofinansowania określają umowy zawarte ze stypendystami, oraz klubami sportowymi. Podsumowując, młodym sportowcom przyznano 222 500 złotych. 

Info: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, zdj. arch