18:09
30 Wrzesień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ZUS tropi symulantów

Zamieszczono dnia czw., 2019-12-05 13:26

 W III kwartale tego roku Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku skontrolowały około 9 tys. zwolnień lekarskich. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 700 przypadkach, a zakwestionowane zasiłki wyniosły prawie 0,65 mln złotych. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich - dotyczącą prawidłowości ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.   W pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem  i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie czy bierze udział     w maratonie. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy. 

W minionym kwartale pomorskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem ich wykorzystywania 2,1 tys. zwolnień lekarskich. W wyniku kontroli prawo do zasiłku cofnięto w 176 przypadkach. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku tych kontroli wyniosła 402,5 tys., podczas gdy w pierwszym kwartale było to prawie 247,3 tys. Co ważne taką kontrolę mogą przeprowadzać także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej   20 pracowników.  

Od lipca do września tego roku w woj. pomorskim lekarze orzecznicy ZUS wydali 6,9 tys. orzeczeń    w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 588 przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia skrócone łącznie o 3390 dni. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 251,7 tys. zł. 

 
red. / mat. prasowy ZUS