02:09
29 Wrzesień 2020
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pruszcz Gdański: Mniejszy podatek od nieruchomości i nowa ulica

Zamieszczono dnia czw., 2019-11-28 12:10

Wczoraj odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański. Cały jej program liczył sobie aż 30 punktów. Wśród nich znalazło się kilka szczególnie interesujących dla mieszkańców uchwał – wszystkie zostały przyjęte.

Pomoc dla Powiatowej i Miejskiej Miblioteki Publicznej

Rada Miasta Pruszcz Gdański wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, dla Województwa Pomorskiego, na 2020, w kwocie 17 000 złotych, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, filii w Pruszczu Gdańskim. Radni podkreślili przy tej okazji ważną rolę, jaką sprawuje ta placówka w krajobrazie edukacyjno – kulturalnym Miasta Pruszcz Gdański.

Mniejszy podatek nieruchomości za ekologiczne źródła ciepła

Radni uchwalili także zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych. Lub ich części, w których dokonano wymiany źródeł ciepła.

- To kolejna inicjatywa, mająca pomóc nam poprawić jakość powietrza w naszym mieście – mówił Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. - Zależy nam na tym, aby zachęcać naszych Mieszkańców do jak najszybszego wyeliminowania najbardziej nieekologicznych kotłów C.O. Jeszcze przed wejściem regulujących to zagadnienie uchwał, przygotowywanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Urealnione opłaty za odpady

Rada Miasta Pruszcz Gdański, w myśl obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymuszającego bilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi urealniła także stawki opłat za gospodarowanie ww. odpadami.

Urealnienie stawek wynika ze wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów w instalacjach zewnętrznych, do których trafiają odpady z terenu Pruszcza Gdańskiego.

Istotnym czynnikiem wpływającym na urealnienie cen odbioru odpadów od Mieszkańców Pruszcza Gdańskiego jest ciągle niedoskonały poziom segregacji i rosnący udział najdroższej frakcji odpadów - odpadów zmieszanych.

Stawki opłat w bieżącym roku podniosły ościenne gminy takie jak: Gmina Pruszcz Gdański

(od października 2019 r.), Gmina Pszczółki (od maja 2019 r.), Gmina Kolbudy (od marca 2019 r.), Gmina Trąbki Wielkie (od maja 2019 r.), Gmina Kartuzy (od lutego 2019 r.), Gmina Somonino

(od maja 2019 r.), Gmina Żukowo (od maja 2019 r.). Również Miasto Gdańsk zapowiedziało podwyżki opłat o 100 %.

Od ponad dekady Miasto Pruszcz Gdański prowadzi akcje edukacyjne, których celem jest wypracowanie w mieszkańcach nawyków właściwej segregacji odpadów. Niestety obecny stan segregacji w gospodarstwach domowych w zestawieniu z rosnącymi gwałtownie cenami zagospodarowania odpadów u operatorów zewnętrznych nie gwarantuje długotrwałego utrzymania cen odbioru na poziomie po urealnieniu. Jedynym rozwiązaniem w tej trudnej grze na czas jest jeszcze dokładniejsza segregacja odpadów, która umożliwia ograniczenie ilości odpadów zmieszanych, zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów w zakładzie przetwarzania odpadów. Nadal oprócz edukacji podmioty do tego upoważnione będą prowadziły działania polegające na sprawdzaniu zawartości pojemników na odpady.

Nowa ulica

Rada Miasta Pruszcz Gdański uchwaliła także nadanie nazwy nowo powstałej ulicy, zlokalizowanej w pobliżu ulicy Podmiejskiej. Nowa ulica nosi nazwę „Łąkowa”.

info/Urząd Miasta Pruszcz Gdański

foto: archiwum polnocna.tv