07:08
4 Sierpień 2020
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

El Bio i Zmieszko - bohaterowie nowej kampanii informacyjnej Ministerstwa Środowiska

Zamieszczono dnia pt., 2019-11-22 10:14

„Piątka za segregację” – pod tym hasłem kryje się kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Środowiska mająca na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kampania edukacyjna skierowana jest do właścicieli gospodarstw domowych oraz dodatkowo wspiera program edukacyjny dla dzieci.

Program zakłada podniesienie poziomu świadomości społecznej, że segregowane odpady to potencjał i cenne surowce wykorzystywane w recyklingu.

Wsparcie dla nowelizacji

Motywację do segregowania odpadów ma zwiększyć nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 6 września. Wprowadza one nowe zasady różnicowania stawek za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwukrotnie mniej niż te, które nie realizują tego obowiązku.

Barwy kampanii

„Piątce” patronuje pięciu bohaterów: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalika, El Bio i Zmieszko.

Każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników:

  • Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła,
  • Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,
  • Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,
  • El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,
  • Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.
  • info/foto: www.cedry-wielkie.pl, naszesmieci.mos.gov.pl