05:05
28 maj 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pruszcz Gdański: Mieszkańcy mocno utożsamiają się z miastem

Zamieszczono dnia wt., 2019-11-05 20:13

Jak wynika z badań ankietowych, przeprowadzonych w Pruszczu Gdańskim, coraz więcej Pruszczan czuje się mocno związana z sąsiadami i ze swoją małą ojczyzną.
We wrześniu ankieterzy Pomorskiej Pracowni Badań Społecznych zapytali mieszkańców Pruszcza Gdańskiego o to z czym, lub kim czują się związani. Na pytanie „Z rodziną”, twierdząco odpowiedziało 80% ankietowanych. Z „Pruszczem Gdańskim”, 46% a z „Najbliższym sąsiedztwem”, aż 39 procent, co oznacza dynamikę wzrostu o 25 procent.
- Utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie wskaźnik tożsamości z miastem i gwałtownie rosnący wskaźnik związania z najbliższym sąsiedztwem, innymi mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, świadczy o umacnianiu się naszej lokalnej tożsamości. Pruszczanie w coraz większym stopniu stają się też współgospodarzami swojego miasta, wyraźnie stawiając na relacje międzysąsiedzkie – podkreśla Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. - Z tego miejsca już tylko krok do świadomego i systematycznego współdecydowania o przyszłości naszego miasta.
Podobnie ma to miejsce w rozwiniętych, europejskich demokracjach lokalnych. To także sukces opartego na szerokim dialogu społecznym, marketingu terytorialnego.

info/foto: Facebook/Miasto Pruszcz Gdański