01:08
9 Sierpień 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Po co są cudzoziemcy na gdańskiej AWFiS?

Zamieszczono dnia czw., 2019-09-12 10:40

Amerykanie, Chińczycy, Ukraińcy, Wietnamczycy, Turcy, Rosjanie, Ormianie, Tunezyjczycy, Laotańczycy… - 2015 roku na liście studentów gdańskiej AWFiS znaleźć można było 41 nazwisk z zagranicy, z czego większość stanowili studenci Erasmusa, przyjeżdżający do AWFiS w ramach wymiany akademickiej. W lutym tego roku lista zawiera nazwiska około 130 osób. Internacjonalizacja to dla uczelni warunek istnienia w krajowych i międzynarodowych rankingach, szansa na dynamiczny rozwój dydaktyczny i naukowy oraz dodatkowe środki finansowe, które wpływają na jej konta za każdego zagranicznego studenta.

Polityka polskiego rządu realizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmierza m.in. do umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych. Czwarta, piąta setka najlepszych polskich uczelni w rankingach światowych wynika przede wszystkim z wieloletniej izolacji w stosunku do uczelni zagranicznych. W MNiSW i w części polskich uczelni, także w AWFiS w Gdańsku podjęto dynamiczne działania, mające zmienić marazm niekorzystny dla naszego szkolnictwa wyższego.

Uznając wagę problemu MNiSW doprowadziło do utworzenia specjalnego podmiotu - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, żeby zastymulować środowiska akademickie do tworzenia studiów dla obcokrajowców.

W AWFiS w Gdańsku, jako pierwszej AWF w Polsce utworzono studia w języku angielskim, na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport oraz Turystyka i Rekreacja. Zorganizowano wyjazdy nauczycieli akademickich na staże dydaktyczne i naukowe. Podpisano wiele umów międzynarodowych z uczelniami zagranicznymi, a w życie wdrożono przede wszystkim porozumienia z uczelniami chińskimi i wietnamskimi. Zawierają one współpracę dydaktyczną, naukową i sportową. Są już pierwsze efekty takich działań; w gdańskiej AWFiS studiuje w języku angielskim ponad 100 studentów z zagranicy, a na uczelnianych obiektach jest realizowany odpłatnie międzynarodowy projekt szkoleniowy Belt and Road, w którym uczestniczy ponad 40 osób z Beijing Sport University.

Nie bez znaczenia dla rozwoju uczelni jest jej pozycja w rankingach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. AWFiS mocno zapracowała w ostatnich latach na czołowe pozycje w rankingach: szanghajskim i Perspektywy, co spowodowało wzrost zaufania do studiowania a także możliwość wspólnego podejmowania wyzwań międzynarodowych.

Wraz ze wzrostem aktywności naukowej gdańskiej AWFiS wzrasta jej prestiż, rośnie poziom prowadzonych zajęć i poziom internacjonalizacji. Rosną też przychody z tytułu internacjonalizacji; od 0 w roku 2015 do 1.550.000 zł w roku 2018. Plan na rok 2020 i lata następne wynosi 5 - 6 mln zł dodatkowych przychodów rocznie.

„…Proces internacjonalizacji wprowadzony został na naszej uczelni dopiero w 2016 roku. Wtedy też AWFiS znajdował się na ostatnim miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych w ramach poziomu internacjonalizacji, a Polska na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod tym względem. W ostatnich latach nasza uczelnia notowała dwa razy niższy wskaźnik internacjonalizacji aniżeli wynosi średnia ogólnopolska mówi prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska, rektor AWFiS w Gdańsku. Na gdańskiej AWFiS studiują Amerykanie, Chińczycy, Ukraińcy, Wietnamczycy, Laotańczycy, Turcy, Rosjanie, Ormianie, Tunezyjczycy.

Poziom internacjonalizacji jest ściśle skorelowany z dodatkowymi przychodami, które są niebagatelne. Rośnie aktywność naukowa, stale poprawia się jakość prowadzonych zajęć, znacząco zwiększają się przychody Uczelni”.

W czasach globalnej wioski, sukcesywnie traci na znaczeniu pojęcie studenta - obcokrajowca, gdyż w wielu krajach poziom internacjonalizacji zbliża się do 50 %. Wydaje się, że nie ma innej drogi, gdyż ogólnoświatowe realia wyznaczają drogę rozwoju najlepszym uczelniom Europy i świata. Nie inaczej będzie w Polsce, gdzie uczelnie zaczęły czerpać wiele wzorców z tzw. świata zachodniego, a w niektórych przejawach aktywności mogą stanowić wzór do naśladowania.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie zamierza pozostawać w tyle. Z tego powodu, z dużym sukcesem wprowadziła plan rozwoju aktywności naukowej, rozbudowała i unowocześniła infrastrukturę.

foto/polnocna.tv