23:06
5 czerwiec 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Kolbudy: Pobierają się na potęgę w plenerze

Zamieszczono dnia pon., 2019-08-19 11:44

Na przestrzeni trzech ostatnich lat systematycznie wzrasta liczba ślubów udzielanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kolbudach. Co ciekawe mieszkańcy Gminy coraz częściej składają przysięgę małżeńską w tzw. plenerze. Tylko w tym roku młodzi małżonkowie aż 41 razy zakładali sobie obrączki w malowniczej scenerii Gminy Kolbudy.

Analizując liczbę zawieranych małżeństw „pod lupę” wzięliśmy trzy minione lata i rok bieżący. Ze statystyk wynika, że od roku 2016 do 2018 liczba małżeństw zawieranych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego systematycznie wzrasta. Jest duża szansa, że tendencja ta utrzymana zostanie również w roku bieżącym.

W roku 2016 nasi mieszkańcy zawarli 76 tzw. małżeństw cywilnych. W murach Urzędu Gminy Kolbudy udzielono ślubu 52 parom. Urzędnik Stanu Cywilnego 24 razy odbierał przysięgę małżeńską w plenerze.

Rok 2017 to z kolei 82 przysięgi złożone przed urzędnikiem. Młode pary stawiały się w lokalu USC 51 razy.  W plenerowej scenerii stan cywilny zmieniło natomiast 31 par.

Aż 46 przysięg małżeńskich na łonie natury Urzędnik Stanu Cywilnego odebrał w roku 2018. W murach Urzędu Gminy Kolbudy ślubowały sobie wówczas  44 młode pary. Łącznie urzędowo zalegalizowano więc 90 związków.

Jak przedstawia się sytuacja w roku bieżącym? Tylko do 12 sierpnia w Gminie Kolbudy udzielono 60 ślubów cywilnych. Z tej liczby aż 41 par sformalizowało swój związek w plenerze.  Na zawarcie małżeństwa w urzędzie zdecydowało się dotąd 19 par. Wiele wskazuje na to, że rosnąca tendencja zostanie utrzymana.

Co należy zrobić, aby zawrzeć związek małżeński w plenerowej scenerii?

- Przed zawarciem związku małżeńskiego należy złożyć tzw. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - wyjaśnia Justyna Ohl, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Kolbudach. - Trzeba też oczywiście ustalić datę ślubu. Przyszli małżonkowie decydują czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze. Obowiązkowa opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi  84 złote. Za ślub poza urzędem, na życzenie zainteresowanych należy dodatkowo uiścić kwotę 1000 złotych. Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia wspomnianego zapewnienia. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy.

W przypadku ślubów plenerowych przysięga małżeńska składana musi być w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu we wskazanym miejscu jeżeli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Za przygotowanie miejsca do plenerowej ceremonii odpowiedzialna jest zainteresowana para.

Szczegółowe informacje dotyczące ślubów cywilnych zawieranych zarówno w urzędzie, jak i poza nim uzyskać można w Referacie Spraw Obywatelskich i USC pod numerem telefonu: (58) 691 05 52.

info/www.kolbudy.pl

foto/pixabay