10:07
9 lipiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Pomorskim, PKM i PKP PLK w sprawie „bajpasa kartuskiego”

Zamieszczono dnia wt., 2019-08-13 00:10

Z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka oraz wicemarszałka Ryszarda Świlskiego podpisane zostanie porozumienie pomiędzy Województwem Pomorskim, PKM i PKP PLK dotyczące współpracy przy realizacji tzw. „bajpasa kartuskiego”. Uroczystość odbędzie się dziś w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie (ul. Targowa 74).

Tzw. „bajpas kartuski” to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 (Gdańsk Kiełpinek – Kokoszki – Stara Piła) i 229 (Stara Piła – Glincz). Ma ona powstać w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od blisko 4 lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201. Dzięki powstaniu tzw. „bajpasa kartuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201, mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem.

Podpisywane przez Województwo Pomorskie i obie kolejowe spółki (PKM SA i PKP PLK SA) porozumienie zakłada wspólne przygotowanie do końca 2021 r. trasy objazdowej dla pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych nr 229 i 234 oraz uruchomienie go na czas trwania modernizacji i elektryfikacji linii 201. Zgodnie z porozumieniem, prace przy tym projekcie będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Województwa Pomorskiego spółkę PKM przy współpracy z miastem Gdańsk). Całość realizowana będzie przy ścisłej współpracy wszystkich stron porozumienia.

Co ważne, po zakończeniu funkcji objazdowej tzw. „bajpasa kartuskiego” Województwo Pomorskie deklaruje w porozumieniu gotowość dalszego utrzymania przewozów pasażerskich na odbudowanych liniach kolejowych 234 i 229. Dzięki temu mieszkańcy zyskają stałe, dodatkowe połączenie kolejowe z metropolią trójmiejską, powiązane z uruchomioną w 2015 roku - również przez samorząd wojewódzki - siecią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

mat. prasowy