09:05
30 maj 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: Od lipca śmieci po nowemu

Zamieszczono dnia śr., 2019-06-12 10:58

Już od lipca bieżącego roku w Gminie Cedry Wielkie będą obowiązywały zmienione zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lipca spod nieruchomości odbierane będą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kuchennych. Do brązowych worków na te odpady należy wrzucać: owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, łupiny od orzechów, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia oraz przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowania. Będą one odbierane bez limitów ilościowych, w terminach określonych w harmonogramie.

W najbliższych dniach otrzymają Państwo komplet worków. Dodatkowo będzie on zawierał worki brązowe do segregacji odpadów biodegradowalnych kuchennych.

Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone mogą ich nadwyżkę kompostować w przydomowych kompostownikach lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie bez dodatkowych opłat będą one przyjmowane przez cały rok.

Pozostałe zasady segregacji odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

info/www.cedry-wielkie.pl

foto/pixabay