20:07
12 lipiec 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Mevo w gminie Kolbudy?

Zamieszczono dnia czw., 2019-05-23 19:30

Korzysta z niego już 14 gmin województwa pomorskiego. Do dyspozycji mieszkańców oddano ponad 4 tysiące jednośladów, które stanowią uzupełnienie transport publicznego. Wspomagany silnikiem elektrycznym Rower Metropolitalny Mevo cieszy się dużą popularnością. Czy jest szansa, aby systemem objęta została również Gmina Kolbudy?

Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki chciałby, aby z tej formy komunikacji korzystać mogli również nasi mieszkańcy. Wystosował w tej sprawie pismo do Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.

"Z dużym zainteresowaniem obserwuję dynamiczny rozwój Systemu  Roweru Metropolitalnego Mevo, stanowiący element - realizowanego w ramach ZIT - przedsięwzięcia pn.”Węzły integracyjne OMGGS wraz z trasami dojazdowymi i System Roweru Metropolitalnego”. Od momentu uruchomienia Mevo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, również wśród mieszkańców naszej gminy. Choć przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem 14 samorządów. Niestety w gronie tym nie ma Gminy Kolbudy, nad czym bardzo ubolewam.  W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem o możliwość dołączenia Gminy Kolbudy do systemu, wraz z wyposażeniem w flotę rowerów oraz stacje dokujące…" - czytamy w piśmie Wójta Gminy Kolbudy.

Władze samorządowe gminy zdają sobie sprawę, że project został zrealizowany dzięki unijnemu dofinansowaniu. W gronie beneficjentów nie było Gminy Kolbudy, nad czym ubolewa wójt Andrzej Chruścicki. Warto jednak sprawdzić na ile realne są szanse dołączenia do projektu na obecnym etapie i jaki koszt musiałaby ponieść nasza gmina, aby stać się kolejnym samorządem, którego mieszkańcy będą mogli skorzystać z roweru Mevo.

- Gmina Kolbudy też jest zainteresowana korzystaniem z możliwości jakie daje Mevo - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Nie byliśmy beneficjentem w momencie, gdy powstawał ten system. Teraz sondujemy możliwość naszego dołączenia do projektu. Spodziewam się braku możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach tego przedsięwzięcia. Liczę jednak na współpracę z OMGGS.   Wystosowaliśmy w tej sprawie pismo i czekamy na odpowiedź. Nie jesteśmy chyba jedyną gminą, która na obecnym etapie chciałaby włączyć się do projektu Roweru Metropolitalnego Mevo.

Z ogólnodostępnych rowerów korzystać można za pomocą smartfona i specjalnej aplikacji oraz za pomocą karty. Za kwotę 100 złotych rocznie można wypożyczać ten środek transport na 90 minut dziennie.

- Mamy nadzieję, że otrzymamy pozytywną odpowiedź na nasze pismo - mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii Urzędu Gminy Kolbudy. - Gmina Kolbudy sąsiaduje bezpośrednio z Gdańskiem. Mamy wiele malowniczych ścieżek rowerowych, co pokazuje, że warto u nas taki system wprowadzić.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku punkty wypożyczania rowerów miałyby powstać w sąsiadujących bezpośrednio z Gdańskiem Kowalach i Otominie, a także w Kolbudach, Lublewie Gdańskim, Jankowie Gdańskim, Bielkówku i Pręgowie.

Rower Metropolitalny Mevo to najnowocześniejszy system roweru miejskiego w Europie. W tej chwili korzystać z niego mogą mieszkańcy: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Tczewa, Pucka, Redy, Rumi, Kartuz, Sierakowic, Somonina, Stężycy, Władysławowa, Żukowa i Pruszcza Gdańskiego.

- Bogactwo krajobrazu Gminy Kolbudy stanowiłoby z pewnością atrakcję turystyczną dla mieszkańców innych samorządów funkcjonujących w Systemie - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Z niecierpliwością i nadzieją czekamy na odpowiedź na nasze pismo.

 

info/www.kolbudy.pl

foto/www.rowermevo.pl