12:09
15 Wrzesień 2019
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Ruszają zapisy na Ferie na stoku

Zamieszczono dnia pt., 2019-01-11 14:36

W poniedziałek 14 stycznia 2019 roku rozpoczną się zapisy na „Ferie na stoku”. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będą na stoku narciarskim w odległości nie większej niż 50 km od Kolbud (pod uwagę branych jest kilka wariantów, ostateczny wybór uzależniony będzie od warunków do jazdy na poszczególnych stokach). Zimowy wypoczynek dla młodych mieszkańców będzie dofinansowany przez Gminę Kolbudy. Odpłatność za udział dziecka w - zaplanowanym na pięć dni turnusie - jaką poniosą rodzice lub opiekunowie wyniesie 80 złotych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny zapłacą kwotę 50 złotych. Na uczniów z Gminy Kolbudy kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach czeka 200 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W PONIEDZIAŁEK 14 STYCZNIA 2019 ROKU, PUNKTUALNIE O GODZINIE 19.00, NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY POJAWI SIĘ ELEKTRONICZNY FORMULARZ.

Zapisy prowadzone będą do środy 16 stycznia 2019 roku, do godziny 23.59.

WSPOMNIANY FORMULARZ BĘDZIE JEDYNĄ FORMĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

O zakwalifikowaniu na poszczególne turnusy oraz do poszczególnych grup (narty/snowboard) decydować będzie kolejność zgłoszeń. Oferta adresowana jest do mieszkańców Gminy Kolbudy uczących się w szkołach podstawowych lub gimnazjach.

Z osobami, których dzieci zostaną wstępnie zakwalifikowane do udziału w „Feriach na stoku” urząd kontaktować się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem uczestnictwa wstępnie zakwalifikowanego dziecka w zajęciach będzie dokonanie przelewu na wskazany w późniejszym terminie numer rachunku bankowego. Opłatę należy uiścić do piątku 25 stycznia 2019 roku. Również do 25 stycznia br. należy dostarczyć kartę kwalifikacyjną. Te przyjmowane będą w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kolbudy w pokoju nr 305 (w godzinach pracy urzędu).

W pierwszym i drugim tygodniu ferii planowane jest zorganizowanie czterech pięciodniowych turnusów (w godz. 9:00-14:00 oraz 14:00-19:00). Na każdym z turnusów przewidziano 50 miejsc.

Jeżeli pogoda pozwoli, w trakcie zajęć na wybranym stoku narciarskim prowadzona będzie nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie. Zajęcia – w wymiarze 5 godzin dziennie (łącznie z transportem) – odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanej kadry. W ramach akcji organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę wychowawców oraz instruktorów narciarstwa i snowboardu, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek i gorącą herbatę. Na koniec każdego z turnusów zostaną zorganizowane zawody podsumowujące prowadzone szkolenie lub kulig.

Podczas pięciodniowego turnusu uczestnicy spędzą na stoku cztery dni. Jeden dzień przeznaczony będzie natomiast na inne formy rekreacji i wypoczynku, jak np.: kino, aquapark, park trampolin, zajęcia wspinaczkowe czy lodowisko.

Ponieważ aura lubi płatać figle, został przygotowany również alternatywny wariant zajęć, gdyby z braku śniegu jazda na nartach i snowboardzie nie była możliwa. Zastępcza propozycja zajęć zbliżona będzie do wskazanej wyżej oferty. Uczniowie wyjeżdżać będą do kina, aquaparku, parku trampolin, wezmą udział w zajęciach wspinaczkowych lub na lodowisku.

W razie pytań i wątpliwości odpowiedzi udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu
tel. (58) 691 – 05 – 37

info/foto: www.kolbudy.pl