12:09
18 Wrzesień 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: 70-lecie Szkoły Podstawowej w Wocławach

Zamieszczono dnia czw., 2018-10-18 10:45

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach obchodziła piękny jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie ks. Kanonika Janusza Mathea. Podczas homilii padły między innymi słowa o skrzydłach człowieka „skrzydle wiedzy i wiary”. Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy udali się na dalszy ciąg uroczystości do szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Cedry Wielkie: Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy, duchowieństwa, między innym ks. kanonik Zbigniew Kerlin, ks. kanonik Józef Urban, ks. kanonik Krzysztof Czaja i ks. Waldemar Naczk. Władze samorządowe powiatu reprezentował Radny Pan Bogdan Dombrowski. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku reprezentowała wizytator Pani Joanna Galińska. W spotkaniu uczestniczyli także Radni, Sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i kultury z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz byli pracownicy szkoły, sponsorzy i rodzice.

Odczytane zostały listy gratulacyjne, podziękowania dla sponsorów, wręczono nagrody dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Miały miejsce występy młodzieży oraz przedstawienie historii szkoły. Wszyscy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w słowa recytowane lub wyśpiewane przez uczniów. Najwięcej emocji wzbudziła prezentacja historii szkoły. Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki - plecakoworki ze słodyczami, a wszyscy słodki poczęstunek - tort. Znaczącym punktem dla społeczności szkolnej było posadzenie drzewa dla potomnych oraz wypuszczenie 50 balonów, do których były doczepione listy do znalazców.

Pan Wójt Janusz Goliński złożył na ręce Pani Dyrektor Beaty Kwiecień gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu oraz życzenia. Życzył, by praca którą wykonują nauczyciele, była źródłem satysfakcji i zadowolenia. Aby byli dla młodzieży przewodnikami po świecie nauki, a zarazem wzorem postaw i zachowań. Niech starania zaowocują znakomitymi osiągnięciami i dojrzałą postawą wychowanków w przyszłości.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl